REVIEWERS

The names of the reviewers of individual articles are not disclosed. The editorial office publishes the general list of reviewers cooperating in a given year: on the journal's website and in print issue.

19(2023)

Katarzyna Bikowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Karolina Burno-Kaliszuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ewa Dąbrowska-Prokopowska (Uniwersytet w Białymstoku), Arkadiusz Dudziak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Emilia Garncarek (Uniwersytet Łódzki), Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bernadetta Izydorczyk (Uniwersytet Jagielloński), Agnieszka Kampka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski), Małgorzata Kisilowska--Szurmińska (Uniwersytet Warszawski), Aldona Kobus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ewelina Konieczna (Uniwersytet Śląski), Karol Kowalczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Łukasz Kubisz-Muła (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Rafał Leśniczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Mariola Marczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Barbara Marek-Zborowska (Uniwersytet Rzeszowski), Edina Márkus (University of Debrecen, Hungary), Dominika Myślak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Magdalena Pataj (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin), Dominika Popielec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Piotr Przytuła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gabriella Racsok (Sárospatak Reformed Theological Academy, Sárospatak, Hungary), Maria Rółkowska (Uniwersytet Warmińsko--Mazurski w Olsztynie), Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Dominika Staszenko-Chojnacka (Uniwersytet Łódzki), Asif Ali Syed (Aligarh Muslim University, Aligarh, India), Szymon Żyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

18(2022)

Kamil Aksiuto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Monika Białek (Uniwersytet Gdański), Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Karolina Buczkowska-Gołąbek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Carole Cusack (University of Sydney, Australia), Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sebastian Kotuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Janusz Łastowiecki (Uniwersytet Zielonogórski), Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski), Mariola Marczak (Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie), Małgorzata Molęda-Zdziech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Manat Mussataeva (Abai Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan), Bara Lamine Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Helena Popović (Sveučilište u Zagrebu, Croatia), Gabriella Racsok (Sárospatak Reformed Theological Academy, Sárospatak, Hungary), Blanca Rodríguez Bravo (University of Leon, Spain), Ewa Rudnicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lidia Rudzińska-Sierakowska (Uniwersytet SWPS), Tatyana Shevyakova (Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty, Republic of Kazakhstan), Asif Ali Syed (Aligarh Muslim University, Aligarh, India), Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki), Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański), Szymon Żyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

17(2021)

Iwona Benenowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Monika Białek (Uniwersytet Gdański), Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski), Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Arkadiusz Dudziak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Mateusz Felczak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie), Anita Frankowiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski), Mariola Marczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Paweł Pietnoczka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Joanna Szegda (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Magdalena Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marta Tymińska (Uniwersytet Gdański), Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)

2020

Zbigniew Anculewicz, Tomas Axelson, Monika Białek, Sławomir Bobowski, Joanna Chłosta-Zielonka, Katarzyna Citko, Bernadetta Darska, Sonam Deki, Arkadiusz Dudziak, Paweł Frelik, Maria B. Garda, Aleksandra Jarosz, Kazimiera Juszka, Katarzyna Kopecka-Piech, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka Kula, Dorota Kulczycka, Monika Kusiak-Pisowacka, Maria Łoszewska-Ołowska, Tadeusz Miczka, Aleksandra Mococka, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Agnieszka Ogonowska, Joanna Pigulak, Andrzej Pitrus, Grzegorz Ptaszek, Maria Rółkowska, Anna Ryłko-Kurpiewska, Radosław Sajna-Kunowsky, Aliaksandr Smalianchuk, Magdalena Szydłowska, Anna Ślósarz, Marta Tymińska, Agnieszka Uberman, Renata Włodarczyk, Dorota Zaworska-Nikoniuk, Szymon Żyliński
 
2019
Zbigniew Anculewicz, Iwona Benenowska, Monika Białek, Sławomir Bobowski, Katarzyna Citko, Paulina Czarnek-Wnuk, Arkadiusz Dudziak, Anna Gemra, Stanisław Jędrzejewski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Krzysztof Loska, Bartłomiej Łódzki, Lilla Moroz-Grzelak, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Artur Piskorz, Andrzej Pitrus, Anna Ryłko-Kurpiewska, Radosław Sajna, Katarzyna Sobstyl, ustyna Szulich-Kałuża, Joanna Szydłowska, Magdalena Szydłowska, Anna Ślósarz, Katarzyna Taras, Kamila Żyto
 
2018
Zbigniew Anculewicz, Iwona Benenowska, Monika Białek, Bernadetta Darska, Michał Drożdż, Arkadiusz Dudziak, Anita Frankowiak, Alicja Gałczyńska, Janusz Gołota, Agnieszka Janiak-Jasińska, Krzysztof Kopczyński, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Loska, Tadeusz Miczka, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Iwona Ndiaye, Agnieszka Nieracka, Artur Piskorz, Mirosław Przylipiak, Maria Rółkowska, Radosław Sajna, Katarzyna Sobstyl, Jarosław Sochacki, Grażyna Stachyra, Magdalena Steciąg, Irena Szczepankowska, Michał Szczyszek, Joanna Szydłowska, Magdalena Szydłowska, Katarzyna Tałuć, Monika Worsowicz, Artem Zakharchenko, Monika Zaśko-Zielińska

2016-2017
Wojciech Adamczyk, UAM; Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; Sławomir Bobowski, Uniwersytet Wrocławski; Katarzyna Citko, UwB; Arkadiusz Dudziak, UWM; Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski; Wojciech Machała, UW; Jacek Mrozek, UWM; Alina Naruszewicz-Duchlińska, UWM; Agnieszka Nieracka, SWPS; Małgorzata Radkiewicz, UJ; Maria Rółkowska, UWM; Radosław Sajna, UKW w Bydgoszczy; Irena Szczepankowska, UwB; Joanna Szydłowska, UWM; Katarzyna Tałuć, UŚ; Maciej Tramer, UŚ; Szymon Żyliński, UWM; Zbigniew Anculewicz, UWM; Joanna Bachura-Wojtasik, UŁ; Ewa Bobrowska, UJ; Bernadetta Darska, UWM; Elżbieta Durys, UŁ; Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski; Grażyna Gajewska, UAM; Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski; Rafał Habielski, UW; Marek Haltof, Nothern Michigan University, USA; Agnieszka Hess, UJ; Zbigniew Kloch, UW; Andrzej Kominek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Dorota Kulczycka, Uniwersytet Zielonogórski; Marek Lis, Uniwersytet Opolski; Iwona Loewe, UŚ; Rafał Maciąg, UJ; Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Magdalena Przybysz-Stawska, UŁ; Adam Regiewicz, Akademia Jana Długosza w Częstochowie; Piotr Skrzypczak, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy; Grażyna Stachyra, UMCS; Andrzej Szpulak,UAM; Magdalena Szpunar, UJ; Justyna Szulich-Kałuża, KUL, Lublin; Violetta Wejs-Milewska, UwB.

2015
Andrzej Adamski, Mariola Antczak, Hanna Batorowska, Michał Błażejewski, Sławomir Bobowski, Tadeusz Bodio, Katarzyna Citko, Bernadetta Darska, Andrzej Draguła, Arkadiusz Dudziak, Elżbieta Durys, Janina Falkowska, Arkadiusz Gut, Maria Hołubowicz, Jerzy Jastrzębski, Stanisław Jędrzejewski, Piotr Krajewski
Marek Lis, Ewa Łukaszyk, Artur Milian, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Filip Pierzchalski, Maria Rółkowska, Andrzej Sakson, Grażyna Stachyra, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Irena Szczepankowska, Małgorzata Szwejkowska, Mirosława Wielopolska-Szymura.
 
2014
Andrzej Adamski, Michał Błażejewski, Sławomir Bobowski, Łucja Demby, Arkadiusz Dudziak, Arkadiusz Gut, Maria Hołubowicz, Jadwiga Hučková, Jerzy Jastrzębski, Jarosław Jęczeń, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Filip Pierzchalski, Agnieszka Skóra, Piotr Skrzypczak, Irena Szczepankowska, Małgorzata Szwejkowska, Piotr Zwierzchowski.
 
2013
Andrzej Adamski, Michał Błażejewski, Sławomir Bobowski, Łucja Demby, Arkadiusz Dudziak, Arkadiusz Gut, Maria Hołubowicz, Jadwiga Hučková, Jerzy Jastrzębski, Jarosław Jęczeń, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Filip Pierzchalski, Agnieszka Skóra, Piotr Skrzypczak, Irena Szczepankowska, Małgorzata Szwejkowska, Piotr Zwierzchowski.
 
2012
Marek Jabłonowski, Jerzy Jastrzębski, Konrad Klejsa, Krzysztof Kornacki, Tadeusz Linkner, Marek Lis, Jędrzej Skrzypczak, Wiesław Sonczyk, Tadeusz Zgółka.
 
2011
Piotr Kowalski, Mieczysław Jagłowski, Marian Kisiel, Lech Ostasz
 
2010
Piotr Kowalski 
2009
Piotr Kowalski
2007-2008
Marian Kisiel
2006
Mieczysław Jagłowski
2005
Lech Ostasz