Recenzenci

Recenzenci z ostatnich dwóch lat (2017,2016)
Wojciech Adamczyk, UAM, Polska
Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
Sławomir Bobowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Katarzyna Citko, UwB, Polska
Arkadiusz Dudziak, UWM, Polska
Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Wojciech Machała, UW, Polska
Jacek Mrozek, UWM, Polska
Alina Naruszewicz-Duchlińska, UWM, Polska
Agnieszka Nieracka, SWPS, Polska
Małgorzata Radkiewicz, UJ, Polska
Maria Rółkowska, UWM, Polska
Radosław Sajna, UKW w Bydgoszczy, Polska
Irena Szczepankowska, UwB, Polska
Joanna Szydłowska, UWM, Polska
Katarzyna Tałuć, UŚ, Polska
Maciej Tramer, UŚ, Polska
Szymon Żyliński, UWM, Polska
Zbigniew Anculewicz, UWM, Polska
Joanna Bachura-Wojtasik, UŁ, Polska
Ewa Bobrowska, UJ, Polska
Bernadetta Darska, UWM, Polska
Elżbieta Durys, UŁ, Polska
Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Grażyna Gajewska, UAM, Polska
Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Rafał Habielski, UW, Polska
Marek Haltof, Nothern Michigan University, USA
Agnieszka Hess, UJ, Polska
Zbigniew Kloch, UW, Polska
Andrzej Kominek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Dorota Kulczycka, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Marek Lis, Uniwersytet Opolski, Polska
Iwona Loewe, UŚ, Polska
Rafał Maciąg, UJ, Polska
Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Magdalena Przybysz-Stawska, UŁ, Polska
Adam Regiewicz, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Piotr Skrzypczak, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Polska
Grażyna Stachyra, UMCS, Polska
Andrzej Szpulak,UAM, Polska
Magdalena Szpunar, UJ, Polska
Justyna Szulich-Kałuża, KUL, Lublin
Violetta Wejs-Milewska, UwB, Polska