RECENZENCI

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: na stronie internetowej czasopisma oraz w wersji drukowanej czasopisma.

17(2021)

Iwona Benenowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Monika Białek, Uniwersytet Gdański
Karolina Brylska, Uniwersytet Warszawski
Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Arkadiusz Dudziak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mateusz Felczak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Anita Frankowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski
Mariola Marczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Paweł Pietnoczka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Adam Regiewicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Joanna Szegda, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Magdalena Szydłowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Marta Tymińska, Uniwersytet Gdański
Patrycja Włodek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Maja Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

2020

Zbigniew Anculewicz
Tomas Axelson
Monika Białek
Sławomir Bobowski
Joanna Chłosta-Zielonka
Katarzyna Citko
Bernadetta Darska
Sonam Deki
Arkadiusz Dudziak
Paweł Frelik
Maria B. Garda
Aleksandra Jarosz
Kazimiera Juszka
Katarzyna Kopecka-Piech
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
Agnieszka Kula
Dorota Kulczycka
Monika Kusiak-Pisowacka
Maria Łoszewska-Ołowska
Tadeusz Miczka
Aleksandra Mochocka
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Agnieszka Ogonowska
Joanna Pigulak
Andrzej Pitrus
Grzegorz Ptaszek
Maria Rółkowska
Anna Ryłko-Kurpiewska
Radosław Sajna-Kunowsky
Aliaksandr Smalianchuk
Magdalena Szydłowska
Anna Ślósarz
Marta Tymińska
Agnieszka Uberman
Renata Włodarczyk
Dorota Zaworska-Nikoniuk
Szymon Żyliński
 
2019
Zbigniew Anculewicz
Iwona Benenowska
Monika Białek
Sławomir Bobowski
Katarzyna Citko
Paulina Czarnek-Wnuk
Arkadiusz Dudziak
Anna Gemra
Stanisław Jędrzejewski
Agnieszka Kasińska-Metryka
Krzysztof Loska
Bartłomiej Łódzki
Lilla Moroz-Grzelak
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Artur Piskorz
Andrzej Pitrus
Anna Ryłko-Kurpiewska
Radosław Sajna
Katarzyna Sobstyl
Justyna Szulich-Kałuża
Joanna Szydłowska
Magdalena Szydłowska
Anna Ślósarz
Katarzyna Taras
Kamila Żyto
 
2018
Zbigniew Anculewicz
Iwona Benenowska
Monika Białek
Bernadetta Darska
Michał Drożdż
Arkadiusz Dudziak
Anita Frankowiak
Alicja Gałczyńska
Janusz Gołota
Agnieszka Janiak-Jasińska
Krzysztof Kopczyński
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Loska
Tadeusz Miczka
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Iwona Ndiaye
Agnieszka Nieracka
Artur Piskorz
Mirosław Przylipiak
Maria Rółkowska
Radosław Sajna
Katarzyna Sobstyl
Jarosław Sochacki
Grażyna Stachyra
Magdalena Steciąg
Irena Szczepankowska
Michał Szczyszek
Joanna Szydłowska
Magdalena Szydłowska
Katarzyna Tałuć
Monika Worsowicz
Artem Zakharchenko
Monika Zaśko-Zielińska

2016-2017
Wojciech Adamczyk, UAM, Polska
Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
Sławomir Bobowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Katarzyna Citko, UwB, Polska
Arkadiusz Dudziak, UWM, Polska
Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Wojciech Machała, UW, Polska
Jacek Mrozek, UWM, Polska
Alina Naruszewicz-Duchlińska, UWM, Polska
Agnieszka Nieracka, SWPS, Polska
Małgorzata Radkiewicz, UJ, Polska
Maria Rółkowska, UWM, Polska
Radosław Sajna, UKW w Bydgoszczy, Polska
Irena Szczepankowska, UwB, Polska
Joanna Szydłowska, UWM, Polska
Katarzyna Tałuć, UŚ, Polska
Maciej Tramer, UŚ, Polska
Szymon Żyliński, UWM, Polska
Zbigniew Anculewicz, UWM, Polska
Joanna Bachura-Wojtasik, UŁ, Polska
Ewa Bobrowska, UJ, Polska
Bernadetta Darska, UWM, Polska
Elżbieta Durys, UŁ, Polska
Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Grażyna Gajewska, UAM, Polska
Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Rafał Habielski, UW, Polska
Marek Haltof, Nothern Michigan University, USA
Agnieszka Hess, UJ, Polska
Zbigniew Kloch, UW, Polska
Andrzej Kominek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Dorota Kulczycka, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Marek Lis, Uniwersytet Opolski, Polska
Iwona Loewe, UŚ, Polska
Rafał Maciąg, UJ, Polska
Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Magdalena Przybysz-Stawska, UŁ, Polska
Adam Regiewicz, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Piotr Skrzypczak, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Polska
Grażyna Stachyra, UMCS, Polska
Andrzej Szpulak,UAM, Polska
Magdalena Szpunar, UJ, Polska
Justyna Szulich-Kałuża, KUL, Lublin
Violetta Wejs-Milewska, UwB, Polska

2015
Andrzej Adamski
Mariola Antczak
Hanna Batorowska
Michał Błażejewski
Sławomir Bobowski
Tadeusz Bodio
Katarzyna Citko
Bernadetta Darska
Andrzej Draguła
Arkadiusz Dudziak
Elżbieta Durys
Janina Falkowska
Arkadiusz Gut
Maria Hołubowicz
Jerzy Jastrzębski
Stanisław Jędrzejewski
Piotr Krajewski
Marek Lis
Ewa Łukaszyk
Artur Milian
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Filip Pierzchalski
Maria Rółkowska
Andrzej Sakson
Grażyna Stachyra
Ewa Starzyńska-Kościuszko
Irena Szczepankowska
Małgorzata Szwejkowska
Mirosława Wielopolska-Szymura
2014
Andrzej Adamski
Michał Błażejewski
Sławomir Bobowski
Łucja Demby
Arkadiusz Dudziak
Arkadiusz Gut
Maria Hołubowicz
Jadwiga Hučková
Jerzy Jastrzębski
Jarosław Jęczeń
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Filip Pierzchalski
Agnieszka Skóra
Piotr Skrzypczak
Irena Szczepankowska
Małgorzata Szwejkowska
Piotr Zwierzchowski
2013
Joanna Chłosta-Zielonka
Janusz Gołota
Maria Hołubowicz
Brunon Hołyst
Stanisław Jędrzejewski
Alicja Kisielewska
Marek Lis
Mariola Marczak
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Stanisław Pikulski
Andrzej Pitrus
Piotr Skrzypczak
Wiesław Sonczyk
2012
Marek Jabłonowski
Jerzy Jastrzębski
Konrad Klejsa
Krzysztof Kornacki
Tadeusz Linkner
Marek Lis
Jędrzej Skrzypczak
Wiesław Sonczyk
Tadeusz Zgółka
2011
Piotr Kowalski
Mieczysław Jagłowski
Marian Kisiel
Lech Ostasz
2010
Piotr Kowalski 
2009
Piotr Kowalski
2007-2008
Marian Kisiel
2006
Mieczysław Jagłowski
2005
Lech Ostasz