Obecnie przyjmujemy (do listopada 2021) teksty do rocznika 18(2022).
 
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna to interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane od 2005 roku, obecne na liście ministerialnej (20 pkt.) z przypisanymi sześcioma dyscyplinami, którymi są:
- nauki o komunikacji społecznej i mediach,
- nauki o kulturze i religii,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki socjologiczne,
- pedagogika,
- psychologia.
W czasopiśmie publikujemy – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty.

    


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
 • Częstotliwość wydań : 1
 •  
 • ISSN: 2450-081X (Online)
 •  
 • ISSN: 1734-3801 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
20


 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • CEJSH
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • PBN