Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn, Poland

Główna osoba do kontaktu

Prof. dr hab. Marzena Świgoń
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND

Wsparcie techniczne