Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1, pok. 318
10-725 Olsztyn, Poland


Główna osoba do kontaktu

Prof. dr hab. Marzena Świgoń
Redaktor naczelna

Wsparcie techniczne