Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn,
pokój 249


Główna osoba do kontaktu

Andrzej Staniszewski

Wsparcie techniczne