Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku

Marzena Świgoń

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3600-8349

David Nicholas


https://orcid.org/0000-0001-8046-2835


Abstrakt

W artykule omówiono wyniki międzynarodowych badań nad komunikacją naukową prowadzonych w 2019 roku wśród naukowców na wczesnym etapie kariery. Szczególną uwagę poświęcono polskim respondentom, na co zabrakło miejsca w zbiorczych artykułach wieńczących międzynarodowy projekt Harbingers i opublikowanych w zagranicznych czasopismach. Polscy badacze z pokolenia millenialsów, podobnie do ich zagranicznych rówieśników z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Malezji, Chin i Rosji, posiadają potencjał do zmiany komunikacji naukowej, głównie poprzez szerokie wykorzystywanie mediów społecznościowych oraz zaangażowanie w ruch otwartego dostępu i otwartej nauki. Znacznie ograniczające są jednakże czynniki systemowe, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.


Słowa kluczowe:

komunikacja naukowa, młodzi naukowcy, naukowcy na wczesnym etapie kariery, media społecznościowe, altmetria, publikowanie


Burstein, David D. (2013). Fast future: How the millennial generation is shaping our world. Boston, MA: Beacon Press.   Google Scholar

Jamali, Hamid R.; Nicholas, David; Herman, Eti; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Abrizah, Abdullah; Rodríguez Bravo, Blanca; Xu, Jie; Świgoń, Marzena; Polezhaeva, Tatiana and Watkinson, Anthony (2020a). National comparisons of early career researchers’ scholarly communication attitudes and behaviours. Learned Publishing, 33(4), 370–384.   Google Scholar

Jamali, Hamid R.; Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez Bravo, Blanca; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Polezhaeva, Tatiana; Herman, Eti and Świgoń, Marzena (2020b). Early Career Researchers and their authorship and peer review beliefs and practices: an international study. Learned Publishing, 33(2), 142–152.   Google Scholar

Nicholas, David; Herman, Eti; Jamali, Hamid R.; Abrizah, Abdullah; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Rodríguez Bravo, Blanca; Watkinson, Anthony; Polezhaeva, Tatiana and Świgoń, Marzena (2020a). Millennial researchers in a metric-driven scholarly world: An international study. Research Evaluation, 29(3), 263–274. DOI: 10.1093/reseval/rvaa004.   Google Scholar

Nicholas, David; Jamali, Hamid R.; Herman, Eti; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez-Bravo, Blanca; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Świgoń, Marzena and Polezhaeva, Tatiana (2020b). A global questionnaire survey of the scholarly communication attitudes and behaviours of early career researchers. Learned Publishing, 33(3), 198–211.   Google Scholar

Nicholas, David; Jamali, Hamid R.; Herman, Eti; Xu, Jie; Boukacem-Zeghmouri, Chérifa; Watkinson, Anthony; Rodríguez-Bravo, Blanca; Abrizah, Abdullah; Świgoń, Marzena and Polezhaeva, Tatiana (2020c). How is open access publishing going down with early career researchers? An international, multi-disciplinary study. Profesional de la información, 29(6), e290614. DOI:10.3145/epi.2020.nov.14.   Google Scholar

Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez Bravo, Blanca; BoukacemZeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Świgoń, Marzena and Herman, Eti (2020d). Does the scholarly communication system satisfy the beliefs and aspirations of new researchers? Summarizing the Harbingers research. Learned Publishing, 33(2), 132–141.   Google Scholar

Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Rodríguez Bravo, Blanca; Xu, Jie; Abrizah, Abdullah; Świgoń, Marzena; Clark, David and Herman, Eti (2019). So, are early career researchers the harbingers of change? Learned Publishing, 32(3), 237–247.   Google Scholar

Schewe, Charles D.; Debevec, Kathleen; Madden, Thomas J.; Diamond, William D.; Parment, Andres and Murphy, Andrew (2013). “If you’ve seen one, you’ve seen them all!” are young Millennials the same worldwide? Journal of International Consumer Marketing, 25(1), 3–15. DOI: 10.1080/08961530.2013.751791.   Google Scholar

Świgoń, Marzena i Nicholas, David (2017). Postawy i zachowania młodych naukowców – doniesienie z pierwszego etapu badań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich respondentów. Zagadnienia Informacji Naukowej, 55(2), 156–170.   Google Scholar

Świgoń, Marzena i Nicholas, David (2020). Harbingers 2. Zapowiedź międzynarodowych badań postaw i zachowań związanych z komunikacją naukową młodych badaczy oraz ich karier naukowych w dobie pandemii. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 3(16), 139–141.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-15

Cited By /
Share

Świgoń, M., & Nicholas, D. (2021). Komunikacja naukowa w oczach polskich młodych naukowców w świetle międzynarodowych badań ankietowych z 2019 roku. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (17). https://doi.org/10.31648/mkks.6619

Marzena Świgoń 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3600-8349
David Nicholas 

https://orcid.org/0000-0001-8046-2835Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.