Language in the Film Landscape

Artur Piskorz

Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260


Abstract

-


Keywords:

language, film, media linguistics, film discourse, language discourse


Skowronek, Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Skowronek, Bogusław. 2020. Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Skowronek, Bogusław, i Paździo, Joanna. 2012. O dwóch Karolach i ich haremiankach. Lingwistyczny i (pop)kulturowy portret kobiecości i męskości w filmach „Och, Karol”. W: Karwatowska, Małgorzata, i Szpyra-Kozłowska, Joanna (red.). Oblicza płci. Język, kultura, edukacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 203–213.
Skowronek, Bogusław, i Skowronek, Katarzyna. 2003. Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947–2002). W: Biolik, Maria (red.). Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 610–628.
Skowronek, Bogusław, i Skowronek, Katarzyna. 2007. Szkolny „świat odwrócony”. Analiza lingwistyczno-kulturowa uczniowskich taśm wideo (na materiale filmu z Torunia). W: Nowak,Paweł, i Tokarski, Ryszard (red.). Kreowanie światów w języku mediów. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 37–52

Published
2021-04-02

Cited by

Piskorz, A. (2021). Language in the Film Landscape. Media - Culture - Social Communication, 3(16), 131–137. https://doi.org/10.31648/mkks.6622

Artur Piskorz 
Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260