A contextual discussion on justice, equality and gender in media ethics [Kontekstualna dyskusja na temat sprawiedliwości, równości i płci w etyce mediów]

Karsten Weber

Institute for Social Research and Technology Assessment, OTH Regensburg
https://orcid.org/0000-0001-8875-2386


Abstrakt

Jeśli koncepcja sprawiedliwości i równości z uwzględnieniem płci ma zostać włączona do etyki mediów, należy wyjaśnić, jaka koncepcja sprawiedliwości i/lub równości ma zostać zaadaptowana z szerokiego spektrum filozofii politycznej i społecznej. W niektórych teoriach sprawiedliwości pojęcie równości odgrywa ważną rolę, podczas gdy inne zaprzeczają, że sprawiedliwość idzie w parze z równością. W artykule zarysowano tę złożoność i niejednoznaczność, aby pokazać, jak koncepcje sprawiedliwości i równości wpływają na istotne dla płci debaty w mediach i etykę mediów. W tym celu należy jednak ustalić, jakimi dobrami społecznymi należałoby się zająć, jeśli sprawiedliwość i równość miałyby zostać włączone do etyki mediów. W ramach podsumowania należy zauważyć, że włączenie do etyki mediów koncepcji sprawiedliwości i równości z uwzględnieniem płci jako etyki zawodowej dziennikarstwa może prowadzić do zakwestionowania norm i wartości właściwych dla tego zawodu, a tym samym do zakwestionowania samego zawodu.


Słowa kluczowe:

sprawiedliwość, równość, gender, etyka mediów, dziennikarstwo, etyka zawodowa


Abbey, Ruth (2007). Back toward a comprehensive liberalism? Justice as fairness, gender, and families. Political Theory, 35(1), 5–28. https://doi.org/10.1177/0090591706295052.
Crossref   Google Scholar

Ahmed, Rukhsana (2006). The claims of culture: Equality and diversity in the global era. Journal of Communication Inquiry, 30(1), 84–86. https://doi.org/10.1177/0196859905280956.
Crossref   Google Scholar

Anderson, Elisabeth S. (1999). What is the point of equality? Ethics, 109(2), 287–337.
Crossref   Google Scholar

Barbrook, Richard (1995). Media freedom: The contradictions of communication in the age of modernity. London: Pluto Press.   Google Scholar

Benhabib, Seyla (2002). The claims of culture: Equality and diversity in the global era. Princeton: Princeton University Press.
Crossref   Google Scholar

Blaagaard, Bolette B. (2013). Shifting boundaries: Objectivity, citizen journalism and tomorrow’s journalists. Journalism, 14(8), 1076–1090. https://doi.org/10.1177/1464884912469081.
Crossref   Google Scholar

Cavanagh, Matt (2003). Against equality of opportunity. Oxford: Clarendon.   Google Scholar

Christians, Clifford G. (2019). Media ethics and global justice in the digital age. Cambridge Cambridge/United Kingdom: University Press.
Crossref   Google Scholar

Conrad, Ryan (ed.) (2014). Against equality: Queer revolution, not mere inclusion. Edinburgh: AK Press.   Google Scholar

Djerf-Pierre, Monica and Edström, Maria (eds.) (2020). Comparing gender and media equality across the globe. A cross-national study of the qualities, causes, and consequences of gender equality in and through the news media. Göteborg: Nordicom.   Google Scholar

Drahos, Peter and Braithwaite, John (2002). Information feudalism: Who owns the knowledge economy? New York: New Press.   Google Scholar

Durlauf, Steven N. (2008). Affirmative action, meritocracy, and efficiency. Politics, Philosophy and Economics, 7(2), 131–158. https://doi.org/10.1177/1470594X08088726.
Crossref   Google Scholar

Dworkin, Ronald (2000). Affirmative action: Is it fair? The Journal of Blacks in Higher Education, 28, 79–88.
Crossref   Google Scholar

Fraser, Nancy (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the “postsocialist” condition. New York: Routledge.   Google Scholar

Gaughran, Laurie (1998). Gender reflection: Reconciling feminism and equality. Philosophy and Social Criticism, 24(5), 37–51. https://doi.org/10.1177/019145379802400502.
Crossref   Google Scholar

German Press Council (2017). German Press Code. Guidelines for journalistic work as recommended by the German Press Council, [online]. Presserat.de. Access: https://www.presserat.de/pressekodex.html?file=files/presserat/dokumente/pressekodex/Pressekodex2017english.pdf [18.06.2021].   Google Scholar

Gilligan, Carol (1993). In a different voice: Psychological theory and women’s development (29th edition). Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press.
Crossref   Google Scholar

Goff, Edwin L. (1976). Affirmative action, John Rawls, and a partial compliance theory of justice. Philosophy and Social Criticism, 4(1), 43–59. https://doi.org/10.1177/019145377600400103.
Crossref   Google Scholar

Goode, Luke (2009). Social news, citizen journalism and democracy. New Media and Society, 11(8), 1287–1305. https://doi.org/10.1177/1461444809341393.
Crossref   Google Scholar

Hamada, Basyouni Ibrahim (2016). Towards a global journalism ethics model: An Islamic perspective. The Journal of International Communication, 22(2), 188–208. https://doi.org/10.1080/13216597.2016.1205506.
Crossref   Google Scholar

Hart, Herbert L.A. (1994). The concept of law (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.   Google Scholar

Haynes, Richard (2005). Media rights and intellectual property. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Crossref   Google Scholar

Hoffmann, Anna Lauren (2017). Beyond distributions and primary goods: Assessing applications of Rawls in information science and technology literature since 1990. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(7), 1601–1618. https://doi.org/10.1002/asi.23747.
Crossref   Google Scholar

Kane, John (1996). Justice, impartiality, and equality: Why the concept of justice does not presume equality. Political Theory, 24(3), 375–393.
Crossref   Google Scholar

Kukathas, Chandran (2002). Equality and Diversity. Politics, Philosophy and Economics, 1(2), 185–212. https://doi.org/10.1177/1470594X02001002002.
Crossref   Google Scholar

Malik, Maleiha (2011). Religious freedom, free speech and equality: Conflict or cohesion? Res Publica, 17(1), 21–40. https://doi.org/10.1007/s11158-011-9141-7.
Crossref   Google Scholar

Mathiesen, Kay (2015). Informational justice: A conceptual framework for social justice in library and information services. Library Trends, 64(2), 198–225. https://doi.org/10.1353/lib.2015.0044
Crossref   Google Scholar

McGregor, Joan (1997). All word are not created equal. In: May, Larry, Sistare, Christine and Schonsheck, Jonathan (eds.). Liberty, equality, and plurality. Lawrence: Kansas University Press, 247–256.   Google Scholar

Meadows, Michael (2013). Putting the citizen back into journalism. Journalism, 14(1), 43–60. https://doi.org/10.1177/1464884912442293.
Crossref   Google Scholar

Metz, Thaddeus (2015). African ethics and journalism ethics: News and opinion in light of Ubuntu. Journal of Media Ethics, 30(2), 74–90. https://doi.org/10.1080/23736992.2015.1020377.
Crossref   Google Scholar

Meyers, Diana Tietjens (1997). A nonputative, compensatory remedy for discriminatory abusive Speech. In: May, Larry, Sistare, Christine and Schonsheck, Jonathan (eds.). Liberty, equality, and plurality. Lawrence: Kansas University Press, 247–256.   Google Scholar

Moses, Michele S. (2006). Why the affirmative action debate persists: The role of moral disagreement. Educational Policy, 20(4), 567–586. https://doi.org/10.1177/0895904806289001.
Crossref   Google Scholar

Nozick, Robert (1974). Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.   Google Scholar

Okin, Susan Moller (1987). Justice and gender. Philosophy and Public Affairs, 16(1), 42–72.   Google Scholar

Okin, Susan Moller (1994). Political liberalism, justice, and gender. Ethics, 105(1), 23–43.
Crossref   Google Scholar

Okin, Susan Moller (2005). “Forty acres and a mule” for women: Rawls and feminism. Politics, Philosophy and Economics, 4(2), 233–248. https://doi.org/10.1177/1470594X05052540.
Crossref   Google Scholar

Pooley, Jefferson, Taub-Pervizpour, Lora and Jansen, Sue Curry (eds.) (2013). Media and social justice. New York: Palgrave.   Google Scholar

Pörksen, Bernhard (2008). The ideal and the myth of objectivity: Provocations of constructivist journalism research. Journalism Studies, 9(2), 295–304. https://doi.org/10.1080/14616700701848451.
Crossref   Google Scholar

Pörksen, Bernhard (2011). The creation of reality: A constructivist epistemology of journalism and journalism education. Exeter: Imprint Academic.   Google Scholar

Rawls, John (1987). The idea of an overlapping consensus. Oxford Journal for Legal Studies, 7(1), 1–25.
Crossref   Google Scholar

Rawls, John (1989). The domain of the political and overlapping consensus. New York University Law Review, 64(2), 233–255.   Google Scholar

Rawls, John (1999). A theory of justice (Revised edition, 2nd printing). Cambridge/Massachusetts: Belknap.
Crossref   Google Scholar

Rush, Ramona R., Oukrop, Carol E. and Sarikakis, Katharina (2005). A global hypothesis for women in journalism and mass communications: The ratio of recurrent and reinforced residuum. Gazette, 67(3), 239–253. https://doi.org/10.1177/0016549205052226.
Crossref   Google Scholar

Siim, Birte (2016). Feminist challenges to the reframing of equality and social justice. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24(3), 196–202. https://doi.org/10.1080/08038740.2016.1246109.
Crossref   Google Scholar

Sinopoli, Richard C. (1994). Associational freedom, equality, and rights against the state. Political Research Quarterly, 47(4), 891–908. https://doi.org/10.1177/106591299404700407.
Crossref   Google Scholar

Stanley, John (1977). Equality of opportunity as philosophy and ideology. Political Theory, 5(1), 61–74. https://doi.org/10.1177/009059177700500104.
Crossref   Google Scholar

Sunstein, Cass R. (1996). Against tradition. In: Paul, Ellen Frankel, Miller Jr., Fred D. and Paul, Jeffrey (eds.). The communitarian challenge to liberalism. Cambridge/Massachusetts: Cambridge University Press, 207–228.
Crossref   Google Scholar

Thomas, Pradip and Nain, Zaharom (eds.) (2004). Who owns the media? Global trends and local resistances. London: Palgrave.   Google Scholar

Vuyst, Sara de and Raeymaeckers, Karin (2019). Gender as a multi-layered issue in journalism: A multi-method approach to studying barriers sustaining gender inequality in Belgian newsrooms. European Journal of Women’s Studies, 26(1), 23–38. https://doi.org/10.1177/1350506817729856. Walzer, Michael (1983). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. New York: Basic Books.
Crossref   Google Scholar

Weber, Karsten (2014). Wider die Medienethik als Professionsethik: Der Versuch einer Verankerung in der politischen Philosophie. In: Maring, Matthias (ed.). Bereichsethiken im interdisziplinären Dialog. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 383–402.   Google Scholar

Westen, Peter (1982). The empty idea of equality. Harvard Law Review, 95(3), 537–596.
Crossref   Google Scholar

Wolff, Jonathan (2007). Equality: The recent history of an idea. Journal of Moral Philosophy, 4(1), 125–136. https://doi.org/10.1177/1740468107077389.
Crossref   Google Scholar

Wright, Kate (2011). Reality without scare quotes: Developing the case for critical realism in journalism research. Journalism Studies, 12(2), 156–171. https://doi.org/10.1080/1461670X.2010.509569.
Crossref   Google Scholar

Zick, Timothy (2017). The dynamic relationship between freedom of speech and equality. Duke Journal of Constitutional Law and Public Policy, 12(2), 13–75.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Weber, K. (2022). A contextual discussion on justice, equality and gender in media ethics [Kontekstualna dyskusja na temat sprawiedliwości, równości i płci w etyce mediów]. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.6828

Karsten Weber 
Institute for Social Research and Technology Assessment, OTH Regensburg
https://orcid.org/0000-0001-8875-2386Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.