Structure and directions of the IFLA in light of the 2019–2024 strategy

Maja Wojciechowska

University of Gdansk
https://orcid.org/0000-0002-5340-3722


Abstract

This paper presents the world’s largest library organisation – the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) with a particular focus on its current structure, i.e. the 2021 agendas and the strategic activities and key initiatives in the 2019–2024 strategy. The role of the IFLA’s strategic programmes and the publications programme is also discussed. The information presented in the paper comes from IFLA documents, printed publications and the Federation’s website.

 


Keywords:

library organisations, IFLA, orientations, strategy, structure


American Library Association (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.ala.org/aboutala/1876-0.   Google Scholar

Australian Library and Information Association (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.alia.org.au.   Google Scholar

EBLIDA (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.eblida.org.   Google Scholar

Electronic Information for Libraries (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.eifl.net.   Google Scholar

European Theological Libraries (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://beth.eu.   Google Scholar

Federacja Bibliotek Kościelnych “Fides” (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.fides.org.pl.   Google Scholar

IFLA (2019). IFLA Strategy 2019-2024. Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf.   Google Scholar

IFLA (2020). IFLA Annual Report 2019. Hague: IFLA.   Google Scholar

IFLA (2021a). IFLA Journal. Pobrane 10 stycznia 2021, z https://journals.sagepub.com/home/ifl.   Google Scholar

IFLA (2021b). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ifla.org/.   Google Scholar

International Association of School Librarianship (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://iasl-online.org.   Google Scholar

LIBER (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://libereurope.eu/news/.   Google Scholar

Lietuvos bibliotekininkų draugija (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.lbd.lt/apie-mus/.   Google Scholar

Pamuła-Cieślak, N. (2019). Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w rozwoju bibliotek i społeczeństwa. W: M. Wojciechowska (red.), Zarządzanie biblioteką (s. 574-593). Warszawa: Wydawnictwo SBP.   Google Scholar

Polski Związek Bibliotek (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.polskizwiazekbibliotek.pl/pl/#.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Wrocławski (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://ptbwroc.wordpress.com.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ptin.us.edu.pl/WP/pl/.   Google Scholar

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.sbp.pl.   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2014). 80. Kongres IFLA (Lyon, 16-22 sierpnia 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2, 252-255.
Crossref   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2017). Kształtowanie jakości usług bibliotecznych poprzez wsparcie profesjonalnych organizacji bibliotekarskich. Na przykładzie IFLA. W: M. Wojciechowska (red.), Zarządzanie jakością w bibliotece (s. 251-260). Warszawa: Wydawnictwo SBP.   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2019). Działalność IFLA na rzecz współpracy międzynarodowej i realizacji projektów międzyinstytucjonalnych. Przykład programu Organizacji Narodów Zjednoczonych: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. W: M. Federowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski (red.), W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin (s. 273-290). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.   Google Scholar


Published
2022-08-03

Cited by

Wojciechowska, M. (2022). Structure and directions of the IFLA in light of the 2019–2024 strategy. Media - Culture - Social Communication, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7197

Maja Wojciechowska 
University of Gdansk
https://orcid.org/0000-0002-5340-3722