Struktura i kierunki działania IFLA w świetle strategii na lata 2019-2024

Maja Wojciechowska

Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-5340-3722


Abstrakt

W artykule przedstawiono największą organizację bibliotekarską na świecie – Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich – IFLA. Skupiono się na jej aktualnej strukturze, tj. podziale na agendy obowiązującym w 2021 roku oraz na kierunkach działań strategicznych i kluczowych inicjatywach ujętych w strategii na lata 2019-2024. Ponadto zarysowano rolę programów strategicznych oraz programu publikacyjnego IFLA. Informacje przedstawione w artykule zostały oparte na materiałach wewnętrznych IFLA oraz publikacjach drukowanych i danych zawartych na stronie organizacji.


Słowa kluczowe:

organizacje bibliotekarskie, struktura, kierunki działań, IFLA, strategia


American Library Association (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.ala.org/aboutala/1876-0.   Google Scholar

Australian Library and Information Association (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.alia.org.au.   Google Scholar

EBLIDA (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.eblida.org.   Google Scholar

Electronic Information for Libraries (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.eifl.net.   Google Scholar

European Theological Libraries (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://beth.eu.   Google Scholar

Federacja Bibliotek Kościelnych “Fides” (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.fides.org.pl.   Google Scholar

IFLA (2019). IFLA Strategy 2019-2024. Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf.   Google Scholar

IFLA (2020). IFLA Annual Report 2019. Hague: IFLA.   Google Scholar

IFLA (2021a). IFLA Journal. Pobrane 10 stycznia 2021, z https://journals.sagepub.com/home/ifl.   Google Scholar

IFLA (2021b). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ifla.org/.   Google Scholar

International Association of School Librarianship (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://iasl-online.org.   Google Scholar

LIBER (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://libereurope.eu/news/.   Google Scholar

Lietuvos bibliotekininkų draugija (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.lbd.lt/apie-mus/.   Google Scholar

Pamuła-Cieślak, N. (2019). Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w rozwoju bibliotek i społeczeństwa. W: M. Wojciechowska (red.), Zarządzanie biblioteką (s. 574-593). Warszawa: Wydawnictwo SBP.   Google Scholar

Polski Związek Bibliotek (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.polskizwiazekbibliotek.pl/pl/#.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Wrocławski (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://ptbwroc.wordpress.com.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z https://www.ptin.us.edu.pl/WP/pl/.   Google Scholar

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2021). Pobrane 10 stycznia 2021, z www.sbp.pl.   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2014). 80. Kongres IFLA (Lyon, 16-22 sierpnia 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2, 252-255.
Crossref   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2017). Kształtowanie jakości usług bibliotecznych poprzez wsparcie profesjonalnych organizacji bibliotekarskich. Na przykładzie IFLA. W: M. Wojciechowska (red.), Zarządzanie jakością w bibliotece (s. 251-260). Warszawa: Wydawnictwo SBP.   Google Scholar

Wojciechowska, M. (2019). Działalność IFLA na rzecz współpracy międzynarodowej i realizacji projektów międzyinstytucjonalnych. Przykład programu Organizacji Narodów Zjednoczonych: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. W: M. Federowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski (red.), W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin (s. 273-290). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-08-03

Cited By /
Share

Wojciechowska, M. (2022). Struktura i kierunki działania IFLA w świetle strategii na lata 2019-2024. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, (18). https://doi.org/10.31648/mkks.7197

Maja Wojciechowska 
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-5340-3722Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.