Economic Competitiveness and Availability of Road Infrastructure

Paweł Merło

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6881-2852

Jakub Juszkiewicz

Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Szymon Łątkowski

Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The level of road infrastructure development brings about several benefits, such as shorter travel times, reduced transport costs, or improved road safety. Undoubtedly, it is also a factor that has had a beneficial impact on the growth of certain regions. This is particularly important for the entire economy (in the macroeconomic context), for regions (on the meso-regional level) and for business enterprises (the macroeconomic aspect). The aim of this study has been to evaluate the effect of the availability of road infrastructure on the economic competitiveness of Polish voivodeships. To this end, the Regional Competitiveness Index (RCI) was compared with the ratio of the density of hard-surface roads per 100 km2. The analysis showed that the highest regional competitiveness and simultaneously the highest road density ratio were in the voivodeships: śląskie, małopolskie and mazowieckie. However, the majority of regions in Poland are composed of voivodeships with both of these indicators scoring below zero. These are regions in the eastern part of Poland; as well as the lubuskie and zachodniopomorskie voivodeships.


Keywords:

economic competitiveness, development of the region, road infrastructure, transport

Ambroziak, T., & Pyza, D. (2011). Problematyka wykorzystania różnych form transportu w aspekcie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportu. Logistyka, 4.   Google Scholar

Aschauer, D.A. (1989). Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, 23(2), 177–200.
Crossref   Google Scholar

Burnewicz, J., & Grzywacz, W. (1989). Ekonomika transportu. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.   Google Scholar

Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. Washington DC: The World Bank.
Crossref   Google Scholar

Dijkstra, L., Annoni, P., & Kozovska, K. (2011). A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings. European Union Regional Policy Working Papers, 02.   Google Scholar

Domańska, A. (2006). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. (2019). Retrieved from https://stat.gov.pl (19.08.2021).   Google Scholar

Hawlena, J. (2012). Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.   Google Scholar

Kaczyńska, W., & Korycińska, K. (2014). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 30(103), 319-324.   Google Scholar

Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., & Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność”, Gdańsk, p. 47.   Google Scholar

Knoke, D., Bohrnstestedt, G., & Potter Mee, A. (2002). Statistic for Social Data Analysis. F.E. Peacock Publisher Inc., Itasca, Illinois.   Google Scholar

Koźlak, A. (2007). Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej. In M. Michałowska (Ed.). Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, p. 73–86.   Google Scholar

Koźlak, A., & Pawłowska, B. (2014). Rola infarstruktury transportowej jako czynnika poprawy konkurencyjności Europy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 37(2).   Google Scholar

Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.   Google Scholar

Nurkse, R. (1963). Wpływ obrotów międzynarodowych na rozwój gospodarczy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, p. 84-85.   Google Scholar

Pawłowska, B. (2013). Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-   Google Scholar

-gospodarczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, chapter 4.   Google Scholar

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. (no data). Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3898,pojecie.html (06.08.2021).   Google Scholar

Pyza, D. (2010). System transportowy i jego ukształtowanie w Systemie logistycznym Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 76.   Google Scholar

Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznañ: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.   Google Scholar

Ratajczak, M. (2000). Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.   Google Scholar

RCI scorecards. (2019). European Regional Competitiveness Index. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/ (19.08.2021).   Google Scholar

Rosenstein-Rodan, P.N. (1959). Uwagi o teorii „wielkiego pchnięcia”. Ekonomista, 2.   Google Scholar

Rozwój usług w Polsce. (2021). Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Retrieved from https://zpe.gov.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DOY6bBRPa (19.08.2021).   Google Scholar

Wacek, P. (2013). Modelowanie relacji między infrastrukturą transportu a innowacyjnością w kontekście rozwoju gospodarczego. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(197).   Google Scholar

Download


Published
2021-11-30

Cited by

Merło, P., Juszkiewicz, J. ., & Łątkowski, S. . (2021). Economic Competitiveness and Availability of Road Infrastructure. Olsztyn Economic Journal, 16(1), 113–121. https://doi.org/10.31648/oej.7317

Paweł Merło 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6881-2852
Jakub Juszkiewicz 
Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Szymon Łątkowski 
Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND