O czasopiśmie

"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ISSN: 0048-5675

Czasopismu przypisano 40 punktów

 

Procedowanie zgłoszonych prac:

Średni czas od zgłoszenia tekstu do pierwszej decyzji: 14 dni

Średni czas recenzji: 30 dni

Średni czas od akceptacji tekstu do jego publikacji: 120 dni

Współczynnik odrzuceń w 2022 roku: 45,5%

Opłaty:

Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie. Dla Czytelników dostęp do publikowanych artykułów jest darmowy.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo publikuje prace ze wszystkich subdyscyplin psychologii. Przyjmuje teksty naukowe, jednak jest otwarte na publikowanie artykułów psychologów praktyków, chcących podzielić się swoim doświadczeniem, jeśli ich prace przygotowane są w oparciu o dowody naukowe (evidence based).