Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, UWM Olsztyn (beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl)

Z-ca REDAKTORA NACZELNEGO/ Vice EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Adam Tarnowski,prof. UMK, UMK Toruń (adam.tarnowski@umk.pl)

SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY: dr Martyna Kotyśko, UWM Olsztyn (martyna.kotysko@uwm.edu.pl)

REDAKTORZY PROWADZĄCY:

dr Arkadiusz Białek, UJ Kraków (a.bialek@uj.edu.pl)
dr Ewelina Kamasz, UWM Olsztyn (ewelina.kamasz@uwm.edu.pl)
dr Łukasz Miciuk, UMK Toruń (miciuk@umk.pl)
dr Magdalena Marzec, UWM Olsztyn (magdalena.marzec@uwm.edu.pl)
dr Tomasz Prusiński, APS Warszawa

REDAKTOR DO SPRAW PROMOCJI NAUKOWEJ:

mgr Agnieszka Skrzypkowska, GUMed Gdańsk (agnieszka.skrzypkowska@gumed.edu.pl)

HONOROWY CZŁONEK I DORADCA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO:

prof. dr hab. Andrzej Sękowski

 

KOMITET NAUKOWY:

Augustyn Bańka
Małgorzata Basińska
Przemysław Bąbel
Mariola Bidzan
Eleonora Bielawska-Batorowicz
Michał Bilewicz
Daniel Cervone
Jan Cieciuch
Lidia Cierpiałkowska
Philip Corr
Czesław Czabała
Janusz Czapiński
Ewa Czerniawska
Vilfredo de Pascalis
Ewa Gruszczyńska
Iwona Grzegorzewska
Kamil Imbir
Waldemar Klinkosz
Mirosław Kofta
Małgorzata Kościelska
Stanisław Kowalik
Maria Ledzińska
Maria Lewicka
Emilia Łojek
Wiesław Łukaszewski
Czesław Nosal
Anna Oleszkowicz
Katarzyna Orlak
Roman Ossowski
Paweł Ostaszewski
Joanna Ostrouch-Kamińska
Irena Pilch
Janusz Reykowski
Rainer Riemann
Agnieszka Samochowiec
Robert Sternberg
Ewa Szepietowska
Janusz Trempała
Bogdan Wojciszke
Helena Wrona-Polańska
Anna Zajenkowska
Bogdan Zawadzki