Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, UWM Olsztyn (beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl)

Z-ca REDAKTORA NACZELNEGO/ Vice EDITOR-IN-CHIEF: dr hab. Adam Tarnowski,prof. UMK, UMK Toruń (adam.tarnowski@umk.pl)

SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY: dr Martyna Kotyśko, UWM Olsztyn (martyna.kotysko@uwm.edu.pl)

REDAKTORZY PROWADZĄCY:

dr Arkadiusz Białek, UJ Kraków (a.bialek@uj.edu.pl)
dr Ewelina Kamasz, UWM Olsztyn (ewelina.kamasz@uwm.edu.pl)
dr Łukasz Miciuk, UMK Toruń (miciuk@umk.pl)
dr Tomasz Prusiński, APS Warszawa
dr Marta Znajmiecka, UŁ Łódź

REDAKTOR DO SPRAW PROMOCJI NAUKOWEJ:

mgr Agnieszka Skrzypkowska, GUMed Gdańsk (agnieszka.skrzypkowska@gumed.edu.pl)

HONOROWY CZŁONEK I DORADCA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO:

prof. dr hab. Andrzej Sękowski

 

KOMITET NAUKOWY:

Komitet Naukowy – Przegląd Psychologiczny

prof. dr hab. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Przemysław Bąbel – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

prof. Daniel Cervone - University of Illinois at Chicago

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

prof. Philip Corr – City, University of London

prof. dr hab. Czesław Czabała – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Janusz Czapiński - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Uniwersytet Warszawski

prof. Vilfredo de Pascalis - Sapienza University of Rome

prof. Marta Fulop - Hungarian Academy of Science

dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – Uniwersytet SWPS

dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Kamil Imbir, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

prof. Mojca Jurisevic - University of Ljubljana

prof. Joscha Kärtner - University of Münster

prof. Kerry Kennedy - Education University of Hong Kong

ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Mirosław Kofta – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Małgorzata Kościelska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Stanisław Kowalik - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

prof. dr hab. Maria Ledzińska – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Maria Lewicka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Emilia Łojek – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski – Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Czesław Nosal – Uniwersytet SWPS

dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

dr Katarzyna Orlak – Polskie Towarzystwo Psychologiczne

prof. dr hab. Roman Ossowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – Uniwersytet SWPS

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. James Overholser – Case Western Reserve University

dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Janusz Reykowski – Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

prof. dr Rainer Riemann - Bielefeld University

prof. Christine Roland-Levy - University of Reims

prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec – Uniwersytet Szczeciński

prof. Robert Sternberg - Cornell University

prof. Dagmar Strohmeier - University of Applied Sciences Upper Austria, Linz

dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Janusz Trempała - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki – Uniwersytet Warszawski