Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF: Beata Krzywosz-Rynkiewicz UWM, Olsztyn (beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl)

Z-ca REDAKTORA NACZELNEGO/ Vice EDITOR-IN-CHIEF: Adam Tarnowski,UMK Toruń (adam.tarnowski@umk.pl)

SEKRETARZ REDAKCJI / SECRETARY: Martyna Kotyśko, UWM Olsztyn (martyna.kotysko@uwm.edu.pl)

REDAKTORZY PROWADZĄCY:
Arkadiusz Białek, UJ Kraków (a.bialek@uj.edu.pl)
Agnieszka Burnos, UW Warszawa (alaskowska@psych.uw.edu.pl)
Ewelina Kamasz, UWM Olsztyn (ewelina.kamasz@uwm.edu.pl)
Łukasz Miciuk, UMK Toruń (miciuk@umk.pl)
Małgorzata Obara-Gołebiowska, UWM Olsztyn (malgorzata.obara@uwm.edu.pl)