Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauk Społecznych
ul. Dybowskiego 13, p. B1.06
10-723 Olsztyn, Polska
e-mail: przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Martyna Kotyśko
Wydział Nauk Społecznych, UWM

Wsparcie techniczne