Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauk Społecznych
ul. Prawocheńskiego 13, p. 131
10-447 Olsztyn, Polska
e-mail: przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Martyna Kotyśko
Wydział Nauk Społecznych, UWM

Wsparcie techniczne