"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ISSN: 0048-5675

Czasopismu przypisano 70 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.).

Procedowanie zgłoszonych prac:

Średni czas od zgłoszenia tekstu do pierwszej decyzji: 14 dni

Średni czas recenzji: 30 dni

Średni czas od akceptacji tekstu do jego publikacji: 120 dni

Współczynnik odrzuceń w 2022 roku: 45,5%

Opłaty:

Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie. Dla Czytelników dostęp do publikowanych artykułów jest darmowy.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

ISSN: 0048-5675 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy” (10.10.2023)

2023-09-18

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo - Dydaktycznej
„Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy”
połączonej z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis.

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10.00 w Auli Instytutu Psychologii UMCS - ul. Głęboka 45 w Lublinie.

Udział w konferencji dla uczestników – jest bezpłatny.


Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Zaproszenie na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku"

2023-09-06

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję psychologiczną "Rodzice i dzieci w obliczu epidemii lęku", która odbędzie się 30 września 2023 roku (sobota) w Warszawie.

Kalendarz publikacyjny na rok 2024

2023-07-11

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY - KALENDARZ PUBLIKACYJNY 2024

Numer 67 (1) Neuropsychologia kliniczna  - nowe trendy w badaniach i praktyce

Termin zgłoszeń publikacji: 30 września 2023

Planowane wydanie: 31 marca 2024

 

Numer 67 (2): numer otwarty

Termin zgłoszeń publikacji: 31 grudnia 2023

Planowane wydanie: 30 czerwca 2024

 

Numer 67 (3) planowany jako tematyczny: w trakcie przygotowania – zapraszamy stowarzyszenia lub inicjatywy badawcze/konferencyjne do zgłaszania propozycji

Termin: 30 września 2024

Decyzja Komitetu redakcyjnego i informacja: 30 listopada 2024

 

Numer 67 (4): numer otwarty

Termin zgłoszeń publikacji: 30 września 2024

Planowane wydanie: 31 grudnia 2024  • ERIH plus Index Copernicus ISSN Portal PBN/POL-Index Google Scholar Edukacja (Baza dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii) Pedagog (Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych. Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego) Polska Bibliografia Literacka

MNISW
70