"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.

Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

ISSN: 0048-5675

Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.).

Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

ISSN: 0048-5675 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Numer tematyczny 67(1) 2024 - Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce

2022-11-16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów do numeru tematycznego Przeglądu Psychologicznego dedykowanego zagadnieniom z zakresu neuropsychologii klinicznej (Ogłoszenie).

Terminy:  

  • abstrakty (do 500 słów) do końca kwietnia 2023 na adres (ewa.zawadzka@mail.umcs.pl)
  • zaproszenie do nadsyłania pełnych tekstów: do końca maja 2023
  • nadsyłanie pełnych tekstów: do końca września 2023

Wydłużenie terminu naboru tekstów na rok 2022

2022-08-29

Nabór tekstów na rok 2022 zostaje wydłużony do 30.09.2022 - zapraszamy!

Zaproszenie do zgłaszania propozycji tekstów do numeru specjalnego na 2023 rok "Kryzys wiarygodności w psychologii – przyczyny, przejawy, rozwiązania"

2022-05-31

Numer specjalny Przeglądu Psychologicznego na rok 2023 "Kryzys wiarygodności w psychologii – przyczyny, przejawy, rozwiązania" - zapraszamy do składania propozycji tekstów.

 

Terminy:
- abstrakty (do 500 słów) do 30 czerwca 2022 na adres e-mail redaktora: a.bialek@uj.edu.pl
- zaproszenie do nadesłania pełnych tekstów: 12 lipca 2022
- nadesłanie pełnych tekstów: 15 października 2022  • ERIH plus Index Copernicus ISSN Portal PBN/POL-Index Google Scholar Edukacja (Baza dolnośląskich bibliotek pedagogicznych oraz bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii) Pedagog (Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism, akty prawne, prace doktorskie i habilitacyjne, referaty z konferencji naukowych. Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego) Polska Bibliografia Literacka

MNISW
40