Nabór tekstów do numerów czasopisma w roku 2022

2022-03-20

Zapraszamy do przesyłania tekstów do publikacji w numerach na rok 2022.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy online czasopisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions

Czasopismo wydaje 4 numery w roku.

Teksty są procedowane w trybie ciągłym, jednak ostateczny termin przyjmowania manuskryptów na rok bieżący upływa w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

Teksty nadesłane po tym terminie będą procedowane do numerów w roku 2023.