Konferencja Naukowo - Dydaktyczna „Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy” (10.10.2023)

2023-09-18

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo - Dydaktycznej
„Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy”
połączonej z Jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis.

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10.00 w Auli Instytutu Psychologii UMCS - ul. Głęboka 45 w Lublinie.

Udział w konferencji dla uczestników – jest bezpłatny.

Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia!

konferencja