Standardy Komitetu Psychologii PAN dla habilitacji przeprowadzanej na podstawie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowychAbstrakt

StandardyPobierz


Opublikowane
2021-12-21

Cited By /
Share

Standardy Komitetu Psychologii PAN dla habilitacji przeprowadzanej na podstawie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych. (2021). Przegląd Psychologiczny, 64(2), 87–93. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/article/view/7347Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.