Publikacja polskiego tłumaczenia Zaleceń dotyczących praktyki psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne autorstwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego

Piotr Kałowski

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-9588-3923


Abstrakt

Cel

Celem niniejszej pracy było przybliżenie polskim czytelnikom wyimków z Zaleceń dotyczących praktyki psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne, opracowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wraz z komentarzami autora.

Metoda

Autor przetłumaczył tekst z wersji anglojęzycznej na wersję polską, po czym dokonał krytycznej analizy zaleceń w nim zawartych w odniesieniu do polskiej kultury i obyczajowości.

Wyniki

W świetle etyki zawodu psychologa, a także obecnej sytuacji społeczno-politycznej wydaje się istotne, aby polscy psychologowie stale uaktualniani i rozwijali swoją wiedzę i kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej osobom reprezentującym mniejszości seksualne.

Wnioski

Przedstawione w sprawozdaniu źródło może być istotnym wsparciem w zakresie pomocy psychologicznej osobom reprezentującym mniejszości seksualne. Zalecenia są dostępne w pełnej, polskiej wersji językowej pod adresem https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/polish.pdf.


Słowa kluczowe:

mniejszości seksualne, seksuologia, pomoc psychologiczna, kompetencje psychologiczne, etyka zawodu psychologa


Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct [Kodeks etyczny psychologa]. Pobrane z: http://www.apa.org/ethics/code/index.html.   Google Scholar

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. (2021). APA guidelines for psychological practice with sexual minority persons [Zalecenia dotyczące praktyki psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne]. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/polish.pdf.   Google Scholar

Anton, B. S. (2010). Proceedings of the American Psychological Association for the legislative year 2009: Minutes of the annual meeting of the Council of Representatives and minutes of the meetings of the Board of Directors. American Psychologist, 65, 385–475. DOI: 10.1037/a0019553.   Google Scholar

Appignanesi, L. (2011). Mad, bad and sad: A history of women and the mind doctors from 1800 to the present. Londyn, Anglia: Hachette UK.   Google Scholar

European Parliamentary Forum. (2021). Tip of the iceberg: Religious extremist funders against human rights for sexuality and reproductive health in Europe 2009‒2018. Pobrane z: https://www.epfweb.org/sites/default/files/2021-06/Tip%20of%20the%20Iceberg%20June%202021%20Final.pdf.   Google Scholar

Global Project Against Hate and Extremism. (2022). Conversion therapy online. The players. Pobrane z: https://globalextremism.org/wp-content/uploads/2022/01/Conversion-Therapy-Online-The-Players.pdf.   Google Scholar

Hatzenbuehler, M. L., McLaughlin, K. A., Keyes, K. M., Hasin, D. S. (2010). The impact of institutional discrimination on psychiatric disorders in lesbian, gay, and bisexual populations: A prospective study. American Journal of Public Health, 100(3), 452‒459. DOI: 10.2105/AJPH.2009.168815.   Google Scholar

Nadal, K. L., Whitman, C. N., Davis, L. S., Erazo, T., Davidoff, K. C. (2016). Microaggressions toward lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and genderqueer people: A review of the literature. The Journal of Sex Research, 53(4–5), 488–508. DOI: 10.1080/00224499.2016.1142495.   Google Scholar

Newman, C. F. (2013). Core competencies in cognitive-behavioral therapy: Becoming a highly effective and competent cognitive-behavioral therapist. Nowy Jork, Stany Zjednoczone: Routledge.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (2018). Kodeks etyczny psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pobrane z: https://psych.org.pl/o-ptp/kodeks-psychologa.   Google Scholar

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. (b.d.). Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej. Pobrane z: https://pts-seksuologia.pl/sites/strona/59/stanowiskopts-na-temat-zdrowia-osob-o-orientacji-homoseksualnej.   Google Scholar

Spengler, E. S., Miller, D. J., Spengler, P. M. (2016). Microaggressions: Clinical errors with sexual minority clients. Psychotherapy, 53(3), 360‒366. DOI: 10.1037/pst0000073.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-28

Cited By /
Share

Kałowski, P. (2022). Publikacja polskiego tłumaczenia Zaleceń dotyczących praktyki psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszości seksualne autorstwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 29–34. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7718

Piotr Kałowski 
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-9588-3923Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.