Niezgodność płciowa w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11

Marta Dora

Poradnia Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7721-1549


Abstrakt

Cel

Celem artykułu jest omówienie ICD-11 pod kątem zmian, jakie zaszły w klasyfikacji wokół diagnoz związanych z tożsamością płciową.

Metoda

W tekście zwięźle przeanalizowano i omówiono zmiany dotyczące tożsamości płciowej w nowej klasyfikacji chorób pod kątem treści i języka oraz implikacji praktycznych i wymiaru społecznego.

Wyniki

Decyzja Światowej Organizacji Zdrowia o usunięciu transseksualizmu i utworzeniu nowej kategorii pod nazwą niezgodność płciowa w sekcji odrębnej niż choroby i zaburzenia psychiczne, była długo wyczekiwana przede wszystkim przez osoby specjalizujące się w zdrowiu psychicznym i seksualnym, ale także osoby pacjenckie przeżywające swoją płeć inaczej niż wynikałoby z przypisania przy urodzeniu.


Słowa kluczowe:

ICD-11, niezgodność płciowa, transpłciowość, dysforia płciowa


APA. (2000). Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (wyd. 4 popr.). Washington, DC: American Psychiatric Press.   Google Scholar

APA. (2013). Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (wyd. 5). Washington, DC: American Psychiatric Press.   Google Scholar

Dakic, T. (2022). New Perspectives on Transgender Health in the Forthcoming 11th Revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: An Overview of Gender Incongruence ‒ Depathologization, Considerations and Recommendations for Practitioners. Psychiatria Danubina, 32(2), 145‒150.   Google Scholar

DeCuypere, G., Knudson, G., Bockting, W. (2010). Response of the World Professional Association for Transgender Health to the Proposed DSM 5 Criteria for Gender Incongruence. Chairs of the WPATH consensus building process on recommendations for revision of the DSM diagnoses of Gender Identity Disorders. Pobrane z: https://amo_hub_content.s3.amazonaws.com/Association140/files/WPATH%20Reaction%20to%20the%20proposed%20DSM%20-%20Final.pdf [dostęp: 20.07.2022].   Google Scholar

Drescher, J., Cohen-Kettenis, P. J., Reed, G. M. (2016). Gender incongruence of childhood in the ICD-11: controversies, proposal, and rationale. The Lancet Psychiatry, 3(3), 297‒304.   Google Scholar

Global Action for Trans Equality. (2013). Critique and Alternative Proposal to the “Gender Incongruence of Childhood” Category in ICD-11. Pobrane z: https://gate.ngo/critique-and-alternative-proposal-to-the-gender-incongruence-of-childhood-category-in-icd-11/ [dostęp: 20.07.2022].   Google Scholar

Mijas, M., Koziara, K. (2022). Klasyfikacja i ewolucja rozumienia transpłciowości w seksuologii oraz współczesnych systemach diagnostycznych. W: B. Grabski, M. Mijas, M. Dora, G. Iniewicz (red.), Dysforia i niezgodność płciowa. Kompendium dla praktyków (s. 1‒64). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.   Google Scholar

WHO. (1977). The ICD-9 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO.   Google Scholar

WHO. (2018). International classification of diseases 11th revision. Pobrane z: https://icd.who.int/en [dostęp: 15.04.2022].   Google Scholar

Winter, S. (2017). The “Gender Incongruence of Childhood” diagnosis revisited: A statement from clinicians and researchers. Pobrane z: https://weareaptn.org/2017/10/08/the-gender-incongruence-of-childhood-diagnosis-revisited-a-statement-from-clinicians-and-researchers/ [dostęp: 20.07.2022].   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-28

Cited By /
Share

Dora, M. (2022). Niezgodność płciowa w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 35–40. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.7750

Marta Dora 
Poradnia Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7721-1549