Psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym. Przypadek kompulsywnej masturbacji u pacjenta z rysem osobowości obsesyjno-kompulsywnej

Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3192-3951

Natalia Pilarska

Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
https://orcid.org/0000-0002-5545-1752


Abstrakt

Cel

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku pacjenta cierpiącego z powodu rysu osobowości obsesyjno-kompulsywnej z towarzyszącą kompulsywną masturbacją oraz ukazanie metod pracy terapeutycznej z pacjentem w ujęciu psychodynamicznym.

Metoda

Przedstawiono najważniejsze elementy wywiadu diagnostycznego oraz metody pracy bazujące na podejściu psychodynamicznym. Obszar pracy psychoterapeutycznej koncentrował się wokół problematyki lęku i poczucia winy związanych z bliskością seksualną oraz kompulsywną masturbacją i konsumowaniem treści pornograficznych.

Wyniki

Pacjentowi udało się osiągnąć część założonych wraz z psychoterapeutką celów. W wyniku dotychczasowego postępowania terapeutycznego mężczyzna uzyskał lepszy wgląd w czynniki kształtującego jego funkcjonowanie i pożycie seksualne.

Konkluzje

Wczesnodziecięca sytuacja psychologiczna pacjenta miała istotne znaczenie dla rozwoju jego dziecięcej seksualności, co ostatecznie miało swoje odzwierciedlenie w konstrukcji jego osobowości i dysfunkcjach seksualnych, z jakimi mierzył się w dorosłym życiu.


Słowa kluczowe:

dysfunkcje seksualne, masturbacja, rys osobowości obsesyjno-kompulsywnej, psychoterapia psychodynamiczna


Arbanas, G. (2021). Personality Disorders. W: M. Lew-Starowicz, A. Giraldi, T. H. C. Kruger (red.), Psychiatry and sexual medicine. A comprehensive guide for clinical practitioners (s. 309‒319). Cham: Springer.   Google Scholar

Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Edra Urban & Partner.   Google Scholar

Beebe, B., Lachmann, F. M., Jaffe, J. (1997). Mother-infant interaction structures and presymbolic self‐ and object representations. Psychoanalytic Dialogues, 7, 133‒182.   Google Scholar

Beisert, M. (2022). Masturbacja dziecięca. Od diagnozy do interwencji (s. 14‒15). Warszawa: PWN.   Google Scholar

Caligor, E., Kernberg, O., Clarkin, J. (2017). Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu. Kraków:. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.   Google Scholar

Chrzan-Dętkoś, M. (2017). Doświadczenie depresji matki przez dziecko. Studia przypadków. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce, 4, 206‒215.   Google Scholar

Cierpiałkowska, L., Marszał, M. (2013). Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga, Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 47‒56.   Google Scholar

Cierpiałkowska, L., Turbaczewska-Brakoniecka, I., Groth, J. (red.), (2017). Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej. Warszawa: PWN.   Google Scholar

Cogan, R., Cochran, B. S., Velarde, L. C., Calkins, H., Chenault, N. E., Cody, D. L., Kelley, M. D., Kubicek, S. J., Loving, A. R., Noriega, J. P., Phelan, K., Seigle, S., Stout, T. I., Styles, J. W., Williams, H. A. (2007). Sexual fantasies, sexual functioning, and hysteria among women: A test of Freud's (1905) hypothesis. Psychoanalytic Psychology, 24, 697‒700.   Google Scholar

Diedrich, A., Voderholzer, U. (2015). Obsessive-Compulsive Personality Disorder: a Current Review. Current Psychiatry Reports, 17(2). DOI: 10.1007/s11920-014-0547-8.   Google Scholar

Fonagy, P. (1997). Can we use observations of infant-caregiver interactions as the basis for a model of the representational world? commentary on paper by beebe, lachmann, and jaffe. Psychoanalytic Dialogues, 7, 207‒213.   Google Scholar

Freud, S. (1999). Życie seksualne. Warszawa: Wydawnictwo KR.   Google Scholar

Gabbard, G. (1994). Psychodynamic psychiatry in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press.   Google Scholar

Izdebska, A. (2015). Assessment of personality according to Otto Kernberg’s conception. Current Issues in Personality Psychology, 3(2), 65‒83. DOI: 10.5114/cipp.2015.52105.   Google Scholar

Izdebski, Z. (2020). Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18‒49 lat w 2017 roku. Studium badawcze na tle przemian od 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Jakima, S., Małachowska, E. (2010). Psychoterapia w leczeniu zaburzeń seksualnych. W: Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii (s. 320‒333). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.   Google Scholar

Kernberg, O. F. (1976). Object relations theory and clinical psychoanalysis. New York: Jason Aronson.   Google Scholar

Kernberg, O. F., Yeomans, F. E., Clarkin, J. F., Levy, K. N. (2008). Transference focused psychotherapy: Overview and update. International Journal of Psychoanalysis, 89, 601–620.   Google Scholar

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” IPN.   Google Scholar

Kokoszka, A. (2017). Podejście psychodynamiczne w kontekście badań skuteczności psychoterapii zaburzeń seksualnych. W: L. Cierpiałkowska, I. Turbaczewska-Brakoniecka, J. Groths (red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (s. 142‒143). Warszawa: PWN.   Google Scholar

Lehmiller, J. L. (2018). The Psychology of Human Sexuality. Malden, MA: Wiley-Blackwell.   Google Scholar

Lew-Starowicz, Z. (2001). Encyklopedia erotyki. Warszawa: MUZA SA.   Google Scholar

Lew-Starowicz, Z. (red.) (2022). Psychoseksuologia. Metody diagnostyczne i terapeutyczne. Gdańsk: GWP.   Google Scholar

Mahler, M. S. (1972). On the first three subphases of the separation-individuation process. The International Journal of Psychoanalysis, 53(3), 333–338.   Google Scholar

Porcerelli, J. H., Cogan, R., Hibbard, S. (2004). Personality characteristics of partner violent men: a Q-sort approach. Journal of Personality Disorders, 18(2), 151‒62 .   Google Scholar

Pozza, A., Starcevic, V., Ferretti, F., Pedani, C., Crispino, R., Governi, G., Luchi, S., Gallorini, A., Lochner, Ch., Coluccia, A. (2021). Obsessive-compulsive personality disorder co-occurring in individuals with obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Harvard Review of Psychiatry, 29(2), 95‒107. DOI: 10.1097/HRP.0000000000000287.   Google Scholar

Smaś-Myszczyszyn, M. (2019). Kompulsywne zachowania seksualne. W: M. Rawińska (red.), Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna (s. 289‒310). Warszawa: PZWL.   Google Scholar

Stern, D. (2015). Pamiętnik dziecka. Co twoje dziecko widzi, czuje i czego doświadcza. Warszawa: Wydawnictwo IPS Sp. z o.o.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-28

Cited By /
Share

Kamasz, E., & Pilarska, N. (2022). Psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym. Przypadek kompulsywnej masturbacji u pacjenta z rysem osobowości obsesyjno-kompulsywnej. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 55–69. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.8079

Ewelina Kamasz 
Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-3192-3951
Natalia Pilarska 
Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
https://orcid.org/0000-0002-5545-1752