Introduction

Marta Rawińska

Academy of Economics and Humanities in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-5797-6886


Abstrakt

Introduction

Opublikowane
2022-12-28

Cited By /
Share

Rawińska, M. (2022). Introduction. Przegląd Psychologiczny, 65(2), 75. https://doi.org/10.31648/przegldpsychologiczny.9066

Marta Rawińska 
Academy of Economics and Humanities in Warsaw
https://orcid.org/0000-0002-5797-6886Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Przegląd Psychologiczny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.