Prawno-międzynarodowe aspekty stosowania klauzuli derogacyjnej w amerykańskim systemie ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki derogacji praw dziecka

Małgorzata Andrzejczak-Świątek, dr

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
https://orcid.org/0000-0002-1112-0214


Abstrakt

Problematyka zakresu i zobowiązań pozytywnych dla państw  stron Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka na tle klauzuli derogacyjnej zawartej w jej art. 27 z kilku względów jest niezwykle istotna dla właściwego zrozumienia natury instytucji derogacji. Przede wszystkim, „amerykańska” klauzula derogacyjna różni się w swej treści od podobnych klauzul występujących w innych traktatach międzynarodowej ochrony praw człowieka, ważna jest zatem analiza orzecznictwa Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście rozpatrywania przez ten organ skarg indywidualnych dotyczących stosowania środków derogacyjnych.

Kluczowym zagadnieniem poruszonym w niniejszym artykule jest aspekt derogacji praw dziecka w amerykańskim systemie ochrony praw człowieka. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka odnosi się bezpośrednio do ochrony praw dziecka i praw rodziny w sytuacji nadzwyczajnej. Ponadto, wykładnia poczyniona przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka pozwala na wyprowadzenie w tejże materii interesujących wniosków w zakresie gwarancji na rzecz dzieci znajdujących się w sytuacji nadzwyczajnych, nierzadko odmiennych od interpretacji dokonywanej w toku rozpatrywania podobnvch  skarg przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.


Słowa kluczowe:

derogacja, prawa dziecka, prawa człowieka, sytuacja nadzwyczajna, międzyamerykański system ochrony praw człowieka

Andrzejczak-Świątek M., Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych, Warszawa 2016;   Google Scholar

Bowers A.A., Kaufman N.H. (red.), Implementing the U.N. Convention on the Rights of the Child. A Standard of Living Adequate or Development, Westport, 1999;   Google Scholar

(red.) Gilbert N., Parton N., Skivenes M., Child Protection Systems: International Trends and Orientation, Oxord, 2014;   Google Scholar

  Google Scholar

Henckaerts J-M., Studium poświęcone zwyczajowemu prawu międzynarodowemu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych, Warszawa 2005;   Google Scholar

McGoldrick D., The interface between public emergency powers and international law [w:] International Journal of Constitiutonal Law, 2004, t. 2, nr 2;   Google Scholar

Michalska A., Niebezpieczeństwo publiczne, które zagraża życiu narodu [w:] T. Jasudowicz, (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1999;   Google Scholar

Norris R.E, Reiton P.D., The Suspension of Guarantees: a Comparative Analysis of the American Convention on Human Rights and the Constitution of the States Parties, 30 Am.U.L.Rev.189 (1980–1981);   Google Scholar

Tinta M.F., Legal consequences for torture in children cases: the Gomez Paquiliyauri Brothers vs Peru case, Torture, 2009, 9(2), s. 118–131; S.C.Grover, The Torture of Children During Armed Conflicts: The ICC’s Failure to Prosecute and the Negation of Children’s Human Dignity, Springer Science and Business Media, 2013;   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-04-11

Cited By /
Share

Andrzejczak-Świątek, M. (2019). Prawno-międzynarodowe aspekty stosowania klauzuli derogacyjnej w amerykańskim systemie ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki derogacji praw dziecka. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 5–20. https://doi.org/10.31648/prpc.3696

Małgorzata Andrzejczak-Świątek, dr 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
https://orcid.org/0000-0002-1112-0214