Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” jest od 2010 roku wydawane przez Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. (więcej)

  • ISSN: 2081-1128 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
 


h5Index
2

MNISW
10 - 2017 r.

Index Copernicus
80,33 - 2016 r.


  • SCOPUS
  • CEJSH
  • CEEOL
  • Pol-Index
  • ERIH-Plus
  • Index Copernicus

Pobieranie

CAŁY NUMER