O rizomie i cechach rizomatycznych na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina „Взятие Измаила”

Gabriela Nowak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Abstrakt

The article is dedicated to the philosophical concept of rhizome developed by Gilles Deleuze and Felix Guattari. The author tries to define the capabilities and limitations of rhizome in becoming a methodology for the interpretation of texts. Analysis of the six rhizome principles: connection and heterogeneity, multiplicity, asignifying rupture, cartography and decalcomania, based on Mikhail Shishkin’s novel “The Taking of Izmail”, shows that only the rules of connection and heterogeneity and asignifying rupture seem to originate from European philosophical tradition. Therefore, only these three rules of rhizome may become a method of literary interpretation.


Słowa kluczowe:

kłącze, cechy rizomatyczne, Michaił Szyszkin, Gilles Deleuze, Felix Guattari


Banasiak, B. (2017), Nomadologia Gillesa Deleuze’a. W: http://magazynhybris.com [dostęp 30.09.2017].

Deleuze, G./Guattari, F. (2015), Tysiąc Plateau. Warszawa.

Lichański, J. Z. (2009), Retoryka – hiperteksty – cyberprzestrzeń. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień. W: Skotnicka, A./Świeży, J. (red.), Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin. Kraków, 59–66.

Lipowiecki, M. (2017), Центон Шишкина: империя, насилие, язык. W: Skotnicka, A./Świeży, J. (red.), Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin. Kraków, 35–48.

Moulthrop, S. (1994), Rhizome and Resistance: Hypertext and the Dreams of a New Culture. W: Landow, G. P. (Ed.), Hyper – Text – Theory. Baltimore, 299–322.

Nycz, R. (1996), Sylwy współczesne. Kraków.

Skotnicka, A./Świeży, J. (red.) (2017), Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej. Kraków.

Szubin, R. (2017), Метафизика мирового человека в прозе Михаила Шишкина. Опыт герменев¬тического анализа. W: Skotnicka, A./Świeży, J. (red.), Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin. Kraków, 89–102.

Tretner, A. (2017), О переводе. W: Skotnicka, A./Świeży, J. (red.), Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin. Kraków, 445–450.
Pobierz


Opublikowane
30.11.2018

Cited By /
Share

Nowak, G. (2018). O rizomie i cechach rizomatycznych na przykładzie powieści Michaiła Szyszkina „Взятие Измаила”. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 337–346. https://doi.org/10.31648/pw.3256

Gabriela Nowak 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie