Konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie pod lupą radzieckich służb specjalnych w kwietniu 1938 r.

Piotr Olechowski

Uniwersytet Rzeszowski


Abstrakt

The article is regarding surveillance of Polish general consulate in Kiev by bodies NKWD in April 1938. Above all introducing methods to the functioning of the operation Soviet secret police in former Communist countries is aimed. Apart from that, an everyday day and members are also portraying Polish diplomats in the USSR. of Poland because the consular office remained under permanent observation of officers the NKWD. Even though she was led in the way not entirely professional, how contents are showing the text, brought certain effects. Simultaneously however he is showing that a Polish diplomatic post in that time didn’t constitute the priority in action NKWD. However it is first effort of portraying activity of Soviet officers towards the Polish consulate based on their own secret reports.


Słowa kluczowe:

The Soviet Union     polish consulate     surveillance     diplomacy in the East


Iwanow, M. (2010), Konsulat Polski w Mińsku 1921–1939. W: Stroński, H./Seroczyński, G. (red.), Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Olsztyn/Charków, 240–247.

Joniec, T. (1996), Polska służba konsularna 1918–1995. Warszawa.

Kuśnierz, R. (2010), Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937–1938). W: Stroński, H./Seroczyński, G. (red.), Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Olsztyn/Charków, 374–403.

Pepłoński, Z. (1996), Wywiad polski na ZSRR 1921–1939. Warszawa.

Rosowski, W. (2010), Polska dyplomacja w obronie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Radzieckiej w latach 1921–1939. W: Stroński, H./Seroczyński, G. (red.), Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Olsztyn/Charków, 274–289.

Skóra, W. (2006), Służba dyplomatyczna II Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność. Toruń.

Stroński, H. (1998), Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939. Warszawa.

Uwarkina, M. (2014), Losy Polaków na Ukrainie Sowieckiej w świetle dokumentów służb specjalnych ZSRR i Konsulatu RP w latach trzydziestych XX wieku. W: Maj, E. (red.), Sen o potędze: bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość: Rzeczpospolita Polska 1918–1939. Lublin, 149–169.

Wasilewski, A. (2004), Polska służba konsularna 1918–1939 (akty prawne, organizacja, działalność). Toruń.

Zjazdy (2011), Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty 1927–1934. Lublin.
Pobierz


Opublikowane
01.11.2018

Cited By /
Share

Olechowski, P. (2018). Konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie pod lupą radzieckich służb specjalnych w kwietniu 1938 r. Przegląd Wschodnioeuropejski, 8(2), 159–169. https://doi.org/10.31648/pw.3577

Piotr Olechowski 
Uniwersytet Rzeszowski