Tom 10 Nr 2 (2019): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Historia

Mariusz Korzeniowski
67-76
Opublikowany: 30.12.2019
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Paweł Pietnoczka
193-202
Opublikowany: 30.12.2019
Kultura i literatura

Arnold McMillin
205-220
Opublikowany: 30.12.2019
Irina Baklanova
213-240
Opublikowany: 30.12.2019
Język

Tetyana Petrova
337-348
Opublikowany: 30.12.2019
Alla A. Kamalova, Gennady I. Berestnev
349-360
Opublikowany: 30.12.2019