Historia życia i działalności Benedykta Dybowskiego – wielkiego zoologa, lekarza, antropologa, działacza niepodległościowego, zesłańca syberyjskiego

The Story of Life and Work of Benedykt Dybowski – an Eminent Zoologist, Physician, Polish Independence Activit, Siberian Deportee

Joanna Maria Garbula

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

This article is dedicated to Benedykt Dybowski, his patriotic, social and professional life, first at university, and then in exile, working in Kamchatka. The references for this review consist of archived documents such as scientific dissertations and diaries authored by Dybowski, and articles and books written about him. This article is an attempt to show Dybowski’s outstanding scientific output and, above all, his understanding of patriotic and national duties, as a Pole fighting for his country’s independence and as a deportee to Siberia.


Słowa kluczowe:

Benedykt Dybowski,     zoology, anthropology,     patriotism     Siberia


Brzęk 1994: Brzęk, G. (1994), Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Warszawa/Wrocław.

Brzęk 1998: Brzęk, G. (1998), Badania Benedykta Dybowskiego na Syberii. W: Kuczyński, A. (red.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Wrocław, 145-153.

Bykowski 1948: Bykowski, L. (1984), Dybowski Benedykt. W: Konopczyński, W. (red.), Polski słownik biograficzny. VI. Kraków, 36-39.

Domaniewski 1954: Domaniewski, J. (1954), Benedykt Dybowski. Warszawa.

Dyakowski 1931: Dyakowski, B. (1931), Badacz Dalekiej Północy. Benedykt Dybowski. Poznań etc.

Dybowski 1885: Dybowski, B. (1885), Wyspy Komandorskie. Lwów.

Dybowski 1899: Dybowski, B. (1899), O Syberyji i Kamczatce. Lwów.

Dybowski 1912: Dybowski, B. (1912), O Syberyji i Kamczatce. Podróż z Warszawy na Kamczatkę. 1. Kraków/Warszawa.

Dybowski 1913: Dybowski, B. (1913), Wspomnienia z przeszłości półwiekowej. Objaśnione czterdziestu kilku rycinami. Lwów.

Dybowski 1930: Dybowski, B. (1930), Pamiętnik od r. 1862 zacząwszy do r. 1878. Lwów.

Dziekońska-Rynko/Mierzwa-Szymkowiak/Słupek 2018: Dziekońska-Rynko, J./Mierzwa-Szymkowiak, D./ Słupek, M. (2018), Benedykt Dybowski (1833–1930) – lekarz, przyrodnik, społecznik, patriota. Wydarzenia upamiętniające polskie badania na Syberii i Kamczatce. W: Biuletyn Panorama. 4 (6), 14.

Talko-Hryncewicz 1927: Talko-Hryncewicz, J. (1927), Obchody 95. urodzin B. Dybowskiego. Wilno/Lublin.

Trepka 1979: Trepka, A. (1979), Benedykt Dybowski. Katowice.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2019

Cited By /
Share

Garbula, J. M. (2019). Historia życia i działalności Benedykta Dybowskiego – wielkiego zoologa, lekarza, antropologa, działacza niepodległościowego, zesłańca syberyjskiego: The Story of Life and Work of Benedykt Dybowski – an Eminent Zoologist, Physician, Polish Independence Activit, Siberian Deportee. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 77–88. https://doi.org/10.31648/pw.5463

Joanna Maria Garbula 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie