Problematyka kaliningradzka na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w latach 2015−2019

The issue of Kaliningrad in “Gazeta Olsztyńska” in the years 2015–2019

Magdalena Żmijkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The article is a presentation of the results of the analysis of the (quantitative and qualitative) content of “Gazeta Olsztyńska” in the field of issues of the Kaliningrad region in 2015–2019. The Olsztyn daily is for the inhabitants of the Warmian-Masurian region one of the sources of knowledge about the Kaliningrad region and its inhabitants. The texts published in “Gazeta Olsztyńska” are also a reflection of the internal political situation and prevailing Polish-Russian relations. They are also one of the ways to promote economic cooperation and cultural exchange in the Warmian-Masurian Voivodeship and the Kaliningrad District.


Słowa kluczowe:

press     regional press     “Gazeta Olsztyńska” daily     Kaliningrad Oblast     analysis of media content


Berelson (1952): Berelson, B. (1952), Content analysis in communication research. New York.

Grabowski 2015: Grabowski, A. (2015), Wymuszali haracze na granicy, siedzą już za kratkami:

Polak i Rosjanin aresztowani na trzy miesiące. W: Gazeta Olsztyńska. 83, dod. Goniec Bartoszycki.15, 6.

Grabowski 2016: Grabowski, A. (2016), Mniej Rosjan w mieście, bo rząd zawiesił mały ruch graniczny. W: Gazeta Olsztyńska. 158, dod. Goniec Bartoszycki. 27, 4.

Grabowski 2017: Grabowski, A. (2017), Mniej zarabiają, niż wydają. W: Gazeta Olsztyńska. 231, 10.

Karski 2019: Karski, K. (2019), Mały ruch wraca do gry. W: Gazeta Olsztyńska. 118, 9.

Konsulat 2012: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie (2012): Konsulat Generalny Rzeczypospolitej polskiej w Kaliningradzie (2012). W: https://kaliningrad. msz.gov.pl/ pl/ informacje_ konsularne/mrg/ [dostęp 20.06.2019].

Konsulat 2016: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie (2016): Konsulat Generalny Rzeczypospolitej polskiej w Kaliningradzie (2016). W: https://kaliningrad. msz.gov.pl/ pl/ informacje_ k onsularne/mrg/ [dostęp 20.06.2019].

Kundzicz 2015: Kundzicz, M (2015), Na przejściu granicznym z Rosją jest coraz bardziej niebezpiecznie. W: Gazeta Olsztyńska. 77, 7.

Kundzicz 2015a: Kundzicz, M. (2015a), Granica straszy, lecz nie odstrasza. W: Gazeta Olsztyńska. 89, 13.

Lisowska-Magdziarz 2004: Lisowska-Magdziarz, M. (2004), Analiza zawartości mediów. Kraków.

Łukaszewicz (2006): Łukaszewicz, B. (2006), Prasa olsztyńska drugiej połowy XX stulecia. W: Achremczyk, S./Ogrodziński W. (red), Olsztyn 1945−2000. Kultura i nauka. Olsztyn, 544-577.

Mazgal 2015: Mazgal, E. (2015), Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” opracowało transgraniczne szlaki turystyczne. W: Gazeta Olsztyńska. 186, 9.

Mazgal 2017: Mazgal, E. (2017), My, Rosjanie i wielka kultura. W: Gazeta Olsztyńska. 52, 16.

Mielnicki 2015: Mielnicki, A. (2015), Biznes nie lubi granic między państwami. W: Gazeta Olsztyńska.102, 8.

Mielnicki 2016: Mielnicki, A. (2016), Iskandery w obwodzie kaliningradzkim wycelują i w Redzikowo i Orzysz. W: Gazeta Olsztyńska. 244, 3.

Mielnicki 2016a: Mielnicki, A. (2016a), Mały ruch żywił granicę, dziś zostały tylko wizy. W: Gazeta Olsztyńska. 155, 3.

Mielnicki 2017: Mielnicki, A. (2017), Dzieli nas granica, łączy współpraca. W: Gazeta Olsztyńska. 51, 7.

Mielnicki 2017a: Mielnicki, A. (2017a), Polska i Rosja okiem ambasadora. W: Gazeta Olsztyńska. 55, 5.

Mielnicki (2017b): Mielnicki, A. (2017b), Tanie papierosy, niskie pensje. W: Gazeta Olsztyńska. 258, 4.

Neuendorf 2017: Neuendorf, K. A. (2017), The content analysis guidebook. Thousand Oaks/London/New Delhi.

Pisarek 1983: Pisarek, W. (1983), Analiza zawartości prasy. Kraków.

Przyborowski 2016: Przyborowski, M. (2016), Rosja nas straszy! W: Gazeta Olsztyńska. 272, 6.

Przyborowski 2016a: Przyborowski, M. (2016), Bo nasz astronom jest popularny również w Kaliningradzie. W: Gazeta Olsztyńska. 38, 8.

Przyborowski 2017: Przyborowski, M. (2017), Z sąsiadami warto dobrze żyć. W: Gazeta Olsztyńska. 54, 16.

Riffe/Lacy/Fico (2005): Riffe, D./ Lacy, S./ Fico, F. G. (2005), Analyzing media messages. Using quantitative content analysis in research. New Jersey.

Sakson (2011): Sakson, A. (2011), Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. Poznań.

Sakson (2014): Sakson, A. (2014), Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski. W: Przegląd Strategiczny. 7, 109-121.

Szydłowski 2016: Szydłowski, G. (2016), Strefa ekonomiczna bez biura w Kaliningradzie.W: Gazeta Olsztyńska, 143. 3.

Szydłowski 2016a: Szydłowski, G. (2016a), Strefa ekonomiczna bez biura w Kaliningradzie. W: http:// olsztyn.wyborcza.pl/ olsztyn/1,48 726, 20274860, strefa-ekonomiczna-bez-biura-w-kaliningradzie.html [dostęp 20.06.2019].

Urząd 2017: Urząd Statystyczny w Olsztynie, Terytorialny Organ Federalnej Służby Statystyki Państwowej w Kaliningradzie (2017), Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach. W: https://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/foldery/obwod-kaliningradzki-i-wojewodztwo-warminsko-mazurskie-w-liczbach-201,4, 9.html [dostęp 20.06.2019].

Wasilewski 2015: Wasilewski, J. (2015), Znaleźli wspólny język: spotkanie przedsiębiorców i władz samorządowych z rosyjskimi partnerami. W: Gazeta Olsztyńska. 165, dod. Goniec Bartoszycki. 29, 4.

Wojciechowski 2015: Wojciechowski, M. (2015), Kolejny napad na Polaków w Rosji. W: Gazeta Olsztyńska. 77, dod. Olsztyn, 1.

Zielińska-Szczepkowska/Zabielska 2016: Zielińska-Szczepkowska, J./Zabielska, I. (2016), Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a rozwój turystyki zakupowej. W: Ekonomiczne Problemy Turystyki. 3(35), 349-382.

Żmijkowska 2014: Żmijkowska, M. (2014), Prasa olsztyńska po 1989 roku jako źródło wiedzy o kulturze pamięci. W: Narojczyk, K. (red.), Olsztyn jako region pamięci 1989–2013. Olsztyn, 311-336.

Żmijkowska 2016: Żmijkowska, M. (2016), Problematyka kaliningradzka na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w latach 2004–2014. W: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. XXX, 109-122.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2019

Cited By /
Share

Żmijkowska, M. (2019). Problematyka kaliningradzka na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w latach 2015−2019: The issue of Kaliningrad in “Gazeta Olsztyńska” in the years 2015–2019. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 251–262. https://doi.org/10.31648/pw.5478

Magdalena Żmijkowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie