Traumatic Memory in Ukrainian Literary Reception: Symptoms of Post-dependence

Tравматична пам’ять в українській літературній рецепції: симптоми постзалежності

Oksana Pukhonska

The National University of Ostroh Academy


Abstrakt

The paper is devoted to analysis of the post-totalitarian memory in literary reception of Ukraine. After the decades of ignoring, this memory became the driving force of social processes and the construct of national identity. The author pays attention to the social trauma of soviet repressions and Second World War, which negatively influenced cultural consciousness of the society. Displaced and forgotten memory is understood as the main reason for lack of progress in the post-Soviet Ukraine. The traumatic experience of the past turned out to be both a lesson and an incentive for large-scale public and conscious transformations, about which modern authors write.


Słowa kluczowe:

memory     totalitarianism     trauma     literature     war     cultural amnesia     post-totalitarian discourse


Arnold 1985: Arnold, A. (1985), Afganistan. The Soviet Invasion in Perspective. Stanford.

Buden 2012: Buden, B. (2012), Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu; tłum. M. Sułowskiego. Warszawa.

Giddens 2002: Giddens, A. (2002), Nowoczesność i tożsamożć. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności. Warszawa.

Gołomsztok 1980: Gołomsztok, I. (1980), Język artystyczny w warunkach totalitarnych. London.

Gundorova 2013: Gundorova, T. I. (2013), Tranzitna kultura. Simptomi postkolonialnoyi travmi: statti ta eseyi. Kiyiv. [Гундорова, Т. І. (2013), Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. Київ.]

Kliabanaŭ 2014: Kliabanaŭ, D. (2014), Uladzimir Hlušakoŭ: aktualnyja hramadskija problemy praz pryzmu litaraturnaha tvora. In: Przegląd Wschodnioeuropejski. V/2, 137-154. [Клябанаў, Д. (2014), Уладзімір Глушакоў: актуальныя грамадскія праблемы праз прызму літаратурнага твора. В: Przegląd Wschodnioeuropejski. V/2, 137-154.]

Orwell 1989: Orwell, G. (1989), «1984» i esse raznyih let; per. s angl. V. S. Muravev. Moskva. [Оруэл, Дж. (1989), «1984» и эссе разных лет. Москва.]

Polischuk 2008: Polischuk, Ya. O. (2008), Iz diskursiv i diskusiy. Harkiv. [Поліщук, Я. О. (2008), Із дискурсів і дискусій. Харків.]

Snyder 2011: Snyder, T. (2011), Krivavi zemlI: Evropa pomizh Gitlerom ta Stalinim; perekl. z angl. Kiyiv. [Снайдер, T. (2011), Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним. Київ.]

Tabaszewska J. (2013), Gdy nie sposób wyzwolić literatury z «obowiązków». Początek lat dziewięćdziesiątych XX w. a rodząca się świadomość postzależności. W: Gosk, H./Kraskowska, E. (red.), (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś Kraków, 525-543

Todorow 2011: Todorow, T. (2011), Nadużycia pamięci. W: Znak. II/677, 90-97.

Zawada 2001: Zawada, A. (2001), Literackie półwiecze 1939–1959. Wrocław.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2019

Cited By /
Share

Pukhonska, O. (2019). Traumatic Memory in Ukrainian Literary Reception: Symptoms of Post-dependence: Tравматична пам’ять в українській літературній рецепції: симптоми постзалежності. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(2), 241–250. https://doi.org/10.31648/pw.5477

Oksana Pukhonska 
The National University of Ostroh Academy