Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja lutowa na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1917 roku

Taming “mortal danger”: The February Revolution on the pages of “Illustrated Weekly” in 1917

Monika Gabryś-Sławińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The article aims to reconstruct the ways in which “Illustrated Weekly” informs the public about the events of the February Revolution in Russia. Additionally the article interprets public opinion held by Polish readers about the events in question. The analysis is based on the issues of the weekly published between the outbreak of the February Revolution and the Bolshevik revolutionin October 1917. The analysis includes both verbal and iconographic representation. Research has shown that the editorial board of “Illustrated Weekly” consistently avoided commenting on the reports from Russia, at the same time they replaced the current news with texts about events of 1905-1907. Their strategy of substitution and analogy indicates that the weekly and its readers could not handle the interpretation of the current political situation in Russia.


Słowa kluczowe:

the February Revolution     “Illustrated Weekly”     1917     information strategy     substitution     analogy


A. L. (1917a), Historia, której nie było. Zamach na Mikołaja w r. 1885-ym. W: Tygodnik Ilustrowany. 27, 358.

A. L. (1917b), Czarownik tybetański na dworze Mikołaja II-go i Księga żud-szi. W: Tygodnik Ilustrowany. 24, 299-300.

Aramis (1917), Na marginesie „kwestii finlandzkiej”. W: Tygodnik Ilustrowany. 35, 432.

Badmajew, P. (2008), Historia żoliborskiego powstańca. Warszawa.

Bazylow, L. (1976), Obalenie caratu. Warszawa.

Blicharski, C. (1991), Polski Tarnopol. Okupacje 1914-1920. W: Karta. 3, 55-81.

Brykalska, M. (1996), „Tygodnik Ilustrowany”. W: Brodzka, A. i in. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław, 1135-1139.

Chwalba, A. (2014), Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918. Warszawa.

Cz. J. (1917), Rozpadające się państwo. W: Tygodnik Ilustrowany. 27, 335-336.

Czapiewski, E. (2014), Polska i Finlandia w Imperium Rosyjskim: różne drogi do niepodległości w XIX i na początku XX wieku. W: Wrocławskie Studia Wschodnie. 18, 75-89.

Dzikowski, S. (1917), Trzy lata Tarnopola. W: Tygodnik Ilustrowany. 33, 406-407; 34, 419-420.

Eksteins, M. (2014), Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku. Poznań.

Fedorowicz, I. (2005), W służbie ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929. Kraków.

Gabryś-Sławińska, M. (2015), Konflikty zbrojeń na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918. Lublin.

Gabryś-Sławińska, M. (2016), „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918). W: Studia Białorutenistyczne. X, 137-152.

Heller, M. (2002), Historia Imperium Rosyjskiego. Warszawa.

Jankowski, C. (1917), Nadnewskie światło-cienie. W: Tygodnik Ilustrowany. 13, 155-156; 14, 168-169; 15, 185–186; 16, 195–196; 17, 210; 18, 222; 20, 251; 21, 261.

Jussila, O./Hentilӓ, S./Nevakivi, J. (2001), Historia polityczna Finlandii 1809-1999. Kraków.

Klaputh, E. (2019), Ludwik Włodek – pierwszy polski konsul w Bawarii. W: https://monachium.msz.gov.pl/pl/polonia/ludwik_wlodek___pierwszy_polski_konsul_w_bawarii_;jsessionid=BF8EE034D51721A772FEB634ADBA8607.cmsap2p [dostęp: 2 V 2019].

Korwin-Milewski, H. (2017), Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej. Szczęsne.

Korzeniewska, E. (red.) (1963), Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa.

Łukawski, Z. (1967), Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909. Wrocław.

Mucha, B. (1979), Dekabryści. Warszawa.

Neiberg, M. S. (2013), Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków. Kraków.

Olszewska, M. J. (2004), Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Orłowski, W. (1917), Cele wojny. W: Tygodnik Ilustrowany. 30, 368-369.

Paasivirta, J. (1988), Finland and Europe. The early years of independence 1917-1939. Helsinki.

Pipes, R. (1994), Rewolucja rosyjska. Warszawa.

Pipes, R. (2007), Krótka historia rewolucji rosyjskiej. Warszawa.

Rosja w chwili przewrotu (1917). W: Tygodnik Ilustrowany. 12, 146-147; 14, 175.

Rummel, A. (2013), Cesarz, który zniszczył własne imperium. Warszawa.

Rzymowski, W. (1917), Skamieniała warta. Tygodnik Ilustrowany. 27, 333.

Smith, D. (2018), Rasputin. Wiara, władza i zmierzch dynastii Romanowów. Kraków.

Szordykowska, B. (2011), Historia Finlandii. Warszawa.

Tyg. Ill. (1917), Dusza rosyjska. W: Tygodnik Ilustrowany. 12, 145.

Włodek, L. (1917), „W odmęcie”. W: Tygodnik Ilustrowany. 12, 138-139.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2020

Cited By /
Share

Gabryś-Sławińska, M. (2020). Oswajanie „śmiertelnego niebezpieczeństwa”. Rewolucja lutowa na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1917 roku: Taming “mortal danger”: The February Revolution on the pages of “Illustrated Weekly” in 1917. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 123–134. https://doi.org/10.31648/pw.5975

Monika Gabryś-Sławińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie