Tom 11 Nr 1 (2020): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Barbara Krysztopa-Czupryńska
33-44
opublikowany: 2020-06-30
Norbert Kasparek
45-58
opublikowany: 2020-06-30
Yurii Goncharov, Olga Klimova
59-67
opublikowany: 2020-06-30
Dariusz Tarasiuk
95-103
opublikowany: 2020-06-30
Dariusz Radziwiłłowicz
105-121
opublikowany: 2020-06-30
Ekonomika

Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Iryna Zhyhlei, Segiy Legenchyk, Olena Syvak
191-205
opublikowany: 2020-06-30
Kultura i literatura

Beata Siwek
209-218
opublikowany: 2020-06-30
Olga Bigun
241-250
opublikowany: 2020-06-30
Svitlana Kocherga, Oleksandra Visych
251-259
opublikowany: 2020-06-30
Viktor Hryshchuk, Oksana Hryshchuk, Antonina Tokarska
289-297
opublikowany: 2020-06-30
Język

Tatiana Yanko
317-334
opublikowany: 2020-06-30
Aleksander Kiklewicz
335-359
opublikowany: 2020-06-30
Irina Barinova, Irina Ovchinnikova
375-385
opublikowany: 2020-06-30
Kostiantyn Mizin, Letiucha Liubov, Oleksandr Petrov
387-395
opublikowany: 2020-06-30
Joanna Orzechowska
407-416
opublikowany: 2020-06-30