Tom 11 Nr 1 (2020): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Barbara Krysztopa-Czupryńska
33-44
Opublikowany: 30.06.2020
Norbert Kasparek
45-58
Opublikowany: 30.06.2020
Yurii Goncharov, Olga Klimova
59-67
Opublikowany: 30.06.2020
Dariusz Tarasiuk
95-103
Opublikowany: 30.06.2020
Dariusz Radziwiłłowicz
105-121
Opublikowany: 30.06.2020
Ekonomika

Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Iryna Zhyhlei, Segiy Legenchyk, Olena Syvak
191-205
Opublikowany: 30.06.2020
Kultura i literatura

Beata Siwek
209-218
Opublikowany: 30.06.2020
Olga Bigun
241-250
Opublikowany: 30.06.2020
Svitlana Kocherga, Oleksandra Visych
251-259
Opublikowany: 30.06.2020
Viktor Hryshchuk, Oksana Hryshchuk, Antonina Tokarska
289-297
Opublikowany: 30.06.2020
Język

Tatiana Yanko
317-334
Opublikowany: 30.06.2020
Aleksander Kiklewicz
335-359
Opublikowany: 30.06.2020
Irina Barinova, Irina Ovchinnikova
375-385
Opublikowany: 30.06.2020
Kostiantyn Mizin, Letiucha Liubov, Oleksandr Petrov
387-395
Opublikowany: 30.06.2020
Joanna Orzechowska
407-416
Opublikowany: 30.06.2020