Czarnobylska strefa w kontekście ukraińskim i białoruskim – przykłady reporterskie

The Chernobyl zone in the Ukrainian and Belarusian context – on the example of reporter narrations

Kamila Gieba

Uniwersytet Zielonogórski


Abstrakt

The subject of the article is the representation of Chernobyl disaster and the differences and similarities between the Belarusian and the Ukrainian context. The source material is primarily reportages on the background of cultural, historical and anthropological findings. The analysis included nature of the closed zone, ways of representing the Ukrainian and the Belarusian part of zone, historical and political contexts of Chernobyl disaster.


Słowa kluczowe:

disaster     reportage     borderline     zone     Ukraine     Belarus


Aleksijewicz, S. (2012), Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. Wołowiec.

Cataluccio, F. (2013), Czarnobyl. Wołowiec.

Czapiga, M. (2017), Po-widoki pustki. O sposobach konceptualizowania pustki w kulturze współczesnej. Kraków.

Flit, F./Flit, J. (2015), Hierarchiczna regionalizacja krajobrazów kulturowych. Założenia wstępne. Poziomy 1 i 2: cywilizacje i domeny kulturowe. W: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. 30, 19-34.

Foulault, M. (2005), Inne przestrzenie. Rejniak-Majewska, A. (przekł.). W: Teksty Drugie. 6, 117-125.

Hilbk, M. (2012), Czarnobyl Baby. Reportaże z pogranicza Ukrainy i Białorusi. Warszawa.

Kasperski, T. (2017), Białoruska pamięć po katastrofie: następstwa Czarnobyla w symbolach, pomnikach i rytuałach politycznych. W: Boruszkowska, I./Glinianowicz, K./Grzemska, A. i in. (red.), Po Czarnobylu. Miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki. Kraków, 197-216.

Kliabanau, D. (2012), Białoruska publicystyka okresu przejściowego: filozoficzność treści i synkretyzm gatunkowy. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. III, 305-323.

Kliabanau, D. (2013), Białoruska tożsamość narodowa: traumatyczne przeżycia pogranicza w ujęciu literackim (na przykładzie wybranych utworów literatury białoruskiej XX wieku). W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IV, 393-408.

Kruczek, Z. (2017), Czarnobyl – od katastrofy do k reowania atrakcji w strefie zamkniętej. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 473, 317-324.

Mycio, M. (2006), Piołunowy las. Historia Czarnobyla. Warszawa.

Nijakowski, L. M. (2018), Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury. Warszawa.

Nobis, A. (2017), Relacje międzykulturowe, globalna ekumena, kulturowa różnorodność. W: Relacje Międzykulturowe. I, 107-122.

Opacki, Z. (2014), Pogranicze jako determinanta historii Białorusi. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. V/1, 13 29.

Read, P. P. (1996), Czarnobyl. Zapis faktów. Warszawa.

Siwiński, W. (1989), Czernobyl. Od katastrofy do procesu. Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2020

Cited By /
Share

Gieba, K. (2020). Czarnobylska strefa w kontekście ukraińskim i białoruskim – przykłady reporterskie: The Chernobyl zone in the Ukrainian and Belarusian context – on the example of reporter narrations. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 181–190. https://doi.org/10.31648/pw.5979

Kamila Gieba 
Uniwersytet Zielonogórski