Ekonomista ze Lwowa. Dorobek naukowy, poglądy i działalność publiczna Stanisława Głąbińskiego

Economist from Lviv. Scientific achievements, views and public activity of Stanisław Głąbiński

Zbigniew Klimiuk

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie


Abstrakt

The article contains an analysis of the scientific achievements and views of the economist Stanisław Głąbiński, associated with Lviv. Polish economic thought in the interwar period developed in two opposite directions: theoretical and historical. The first of them dominated in the Krakow, Poznań and Warsaw centers, while the second was represented by economists associated with the Lviv and Warsaw centers. Głąbiński was the leading representative of the historical course at the University of Lviv. His economic views as well as political, social and economic activities deserve attention. Głąbiński’s socio-economic concepts were a reflection of his political views. His most important works from the period of the Second Polish Republic, ie two volumes of National Economics (Theory of National Economics – 1927 and National Economic Policy – 1928) and History of Economics – 1939 (volumes 1 and 2) are the best proof of this. Głąbiński has always tried to look at the essence of economic phenomena from the national point of view. Throughout his scientific activity he also proclaimed the creation of a new school in the science of economics – a national school whose theoretical basis would be the nation and the national idea. He left the individualism of the liberal school and examined the economic reality through the prism of national interest. He claimed that an abstract analysis of a personal interest that omits the national interest is only a hypothesis that does not explain the economic reality. Therefore, he proposed to supplement abstract research with research on the whole socio-economic reality: historical analyzes and comparison of the personal interest of economic entities with the general interest.


Słowa kluczowe:

Stanisław Głąbiński     history school     National Democracy     social economy     history of economic thought     national economy     national economic policy     interwar period     tax system     international trade


Aldcroft, D. H. (1993), The European Economy 1914-1990. London.

Biliński, L. (1894), System ekonomii społecznej. Lwów.

Breit, M. (1933), Stopa procentowa w Polsce. Kraków.

Carr, E. (1961), International Relations Between the Two World Wars 1919-1939. London.

Chełstowski, Z. (1936), Zagadnienie obcych kapitałów w Polsce. Włocławek.

Giza, W. (2004), Stanisław Głąbiński – przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim. W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 650, 97-105.

Głąbiński, S. (1888), O systemie fizjokratów w ekonomice społecznej. Sambor.

Głąbiński, S. (1889), Pojęcie nauki skarbowej. Sambor.

Głąbiński, S. (1890), Waluta w Austrii i dążenie do jej reformy. Przedruk z Przeglądu Sądowego i Administracyjnego. Lwów.

Głąbiński, S. (1900), Kwestia społeczna w świetle dochodu społecznego. Lwów.

Głąbiński, S. (1902), Idea samodzielności a finanse Galicji. Lwów.

Głąbiński, S. (1903), Ludność polska w Galicji Wschodniej. Lwów.

Głąbiński, S. (1913), Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej z historią ekonomiki. Lwów/Warszawa.

Głąbiński, S. (1920), Drożyzna w Polsce jej przyczyny i sposoby jej usunięcia. Warszawa.

Głąbiński, S. (1924), Program gospodarczy Związku Ludowo-Narodowego. Warszawa.

Głąbiński, S. (1927), Teoria ekonomiki narodowej. Lwów.

Głąbiński, S. (1928), Narodowa polityka ekonomiczna. Lwów.

Głąbiński, S. (1928a), Polskie prawo skarbowe. Lwów.

Głąbiński, S. (1931), Odtąd Polska jest państwem niepodległym? Warszawa.

Głąbiński, S. (1937), Idea szkoły narodowej w ekonomice. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. T. II. 17.

Głąbiński, S. (1938), Skarbowość samorządowa w Polsce i potrzeba jej reformy. Bielsko.

Głąbiński, S. (1939), Historia ekonomiki. T. II. Lwów.

Głąbiński, S. (2001), W cieniu ojca. Warszawa.

Górecki, R. (1935), Poland and her economic development. London.

Grabski, W. (1927), Dwa lata u podstaw państwowości polskiej (1924-1925). Warszawa.

Gryziewicz, S. (1951), Główne problemy rozwoju gospodarczego Polski w okresie 1919-39. Londyn.

Kalecki, M. (1936), Mechanizm poprawy koniunktury. Warszawa.

Kwiatkowski, E. (1938), O wielkości Rzeczypospolitej. Przemówienie wygłoszone w Sejmie 2 grudnia 1938 r. Warszawa.

Landau, L. (1939), Gospodarka światowa. Warszawa.

Lipiński, E. (1936), Deflation als Mitel der Konjunkturpolitik in Polen. Kieler Vortrage. Jena.

Malinowski, W. (1932), Teoria ilościowa pieniądza w polskiej literaturze ekonomicznej (1918-1932): próba analizy. Kraków.

Malinowski, W. (1933), Stabilizacja waluty w Polsce w latach 1924 i 1927 w świetle literatury. Kraków.

Malinowski, W. (1934), Struktura rozdziału kredytów bankowych w Polsce. Warszawa.

Rostow, W. W. (1952), The Process Economic Growth. New York.

Rybarski, R. (1922), Marka polska i złoty polski. Warszawa.

Szturm de Szutrem, T. (1924), Żywiołowość w opodatkowaniu: podatek inflacyjny. Warszawa.

Szymański, Z. (2010), Etyczny i ekonomiczny aspekt kategorii zasoby społeczne Stanisława Głąbińskiego. W: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. 2, 49-57.

Szymański, Z. (2014), Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego. W: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. 1, 23-34.

Taylor, E. (1926), Inflacja polska. Poznań.

Tomaszewski, J. (1961), Stabilizacja waluty w Polsce. Z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed przewrotem majowym. Warszawa.

Weinfeld, F. (1931), Skarbowość Polska [sic!]. Warszawa.

Wellisz, L. (1938), Foreign capital in Poland. London.

Zdziechowski, J. (1937), Mit złotej waluty. Warszawa.

Zweig, F. (1944), Poland Between Two Wars. A Critical Study of Social and Economic Changes. London.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2020

Cited By /
Share

Klimiuk, Z. (2020). Ekonomista ze Lwowa. Dorobek naukowy, poglądy i działalność publiczna Stanisława Głąbińskiego: Economist from Lviv. Scientific achievements, views and public activity of Stanisław Głąbiński. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 163–178. https://doi.org/10.31648/pw.5978

Zbigniew Klimiuk 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie