Tom 10 Nr 1 (2019): Przegląd WschodnioeuropejskiCzasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest od 2010 roku wydawane przez Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo znajduje się na liście B wyróżnionych czasopism MNiSW; zgodnie z ostatnią oceną parametryczną publikacji w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 10 pkt.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach elektronicznych w internecie: SCOPUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL, POL-index, Index Copernicus, ERIH Plus. Ponadto pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html
W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako rocznik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.
Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.


Historia

Andriej B. Nikolaev
59-74
Opublikowany: 18.09.2019
Igor Grebenkin
75-87
Opublikowany: 30.06.2019
Izabela Lewandowska, Gracjan Giżejewski
115-126
Opublikowany: 30.06.2019
Ekonomika

Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Paulina Rosochacka
129-137
Opublikowany: 30.06.2019
Ihor Hurnyak, Aleksandra Kordonska
139-151
Opublikowany: 30.06.2019
Nicolas Primachev, Tatyana Frasinyuk
153-161
Opublikowany: 30.06.2019
Alexandr Lavruk, Vitalii Lavruk
201-213
Opublikowany: 30.06.2019
Natalia Olszanecka
241-248
Opublikowany: 30.06.2019
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Elina Asriyan, Nvard Melkonyan
217-227
Opublikowany: 30.06.2019
Dudek-Waligóra Dudek-Waligóra
249-259
Opublikowany: 30.06.2019
Iryna Zhyhlei, Dmytro Zakharov
275-285
Opublikowany: 30.06.2019
Kultura i literatura

Alla Kozhinova
305-313
Opublikowany: 30.06.2019
Shlyakov Shlyakov
315-324
Opublikowany: 30.06.2019
Svetlana Simakova, Svetlana Panyukova, Irina Topchii
337-345
Opublikowany: 30.06.2019
Maxim Demchuk, Arina Medvedeva, Vassilii Fedorov
347-356
Opublikowany: 30.06.2019
Elena Panova, Elena Shumakova
357-369
Opublikowany: 30.06.2019
Język

Zhanna Krasnobayeva-Chorna
453-462
Opublikowany: 30.06.2019