Polska i Polacy we współczesnym ukraińskim etnicznym obrazie świata Część I: Ogląd struktury kulturowo-cywilizacyjnej

Poland and Poles in modern Ukrainian ethnic picture of world. Part I: An overview of cultural-civilizational structure

Oleg Leszczak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://orcid.org/0000-0003-3358-8923


Abstrakt

The paper presents the results of an analysis of cultural-civilizational structure of Ukrainian ethnic picture of world and the differentiation of the images of Poland and the Poles. The main trends in Polish-Ukrainian relations, which arouse interest in the Ukrainian media discourse, were distinguished. The author conducts a typology of main statements by Ukrainian politicians, journalists and Internet users on the principle of adherence to various kinds of civilizational values, highlighting the following behavioral patterns in the Ukrainian ethno-cultural worldview: Tribalism, Turanism, Byzantinism and Latinism (Europeanism).


Słowa kluczowe:

Ukrainian ethnic picture of world     Poland     Poles     cultural and civilization features


Boratyński, J. (red.) (2005), Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla polskiej polityki zagranicznej. Warszawa.

Borshchevs’kiy, V. (2007), Ukraїns’ko-pol’s’ke ekonomіchne spіvrobіtnitstvo v umovakh evroіntegratsії.

L’vіv. [Борщевський, В. (2007), Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції. Львів.]

Chorna, N. M. (2013), Suchasnі ukraїns’ko-pol’s’kі vіdnosini u visvіtlennі pol’s’koї іstorіografії. W: Іstorichniy arkhіv. 11, 140–145. [Чорна, Н. М. (2013), Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії. W: Історичний архів. 11, 140–145.]

Gomółka, K. (2016), Studenci, doktoranci i stażyści z Ukrainy na polskich uczelniach. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VII/1, 85–98.

Huntington, S. P. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa.

Koneczny, F. (1935), O wielości cywilizacji. Kraków.

Konieczna-Sałamatin, J. (2016), Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców. W: Państwo i Społeczeństwo. XVI/1, 75–96.

Kossecki, J. (2003), Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji. Katowice.

Kościółek, J. (2012), Język ukraiński wobec wyzwań współczesnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. 3, 449–456.

Leszczak, O. (2014a), Krytyka doświadczenia etnicznego. Metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców. Katowice.

Leszczak, O. (2014b), Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym. Toruń.

Leszczak, O. (2017), Etniczny obraz świata Polaków. Kulturowo-cywilizacyjna i lingwosemiotyczna analiza polskiego dyskursu publicznego. Ternopil.

Oleksiuk, A. (2010), Gospodarcze i geopolityczne aspekty współpracy między Polską a Ukrainą w świetle wydarzeń „pomarańczowej rewolucji” i rozszerzenia Unii Europejskiej. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. I, 141–161.

Piotrowski, R. (2003), Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach. Warszawa.

Rozbicka, R. (2014), Stosunki polsko-ukraińskie w publikacjach prasowych „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w latach 1993–205. Ukraińska droga do NATO. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. V/2, 87–108.

Sorokin, P. (2000), Sotsial’naya i kul’turnaya dinamika: Issledovaniye izmeneniy v bol’shikh sistemakh iskusstva, istiny, etiki, prava i obshchestvennykh otnosheniy. Sankt-Peterburg. [Сорокин, П. (2000), Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. Санкт-Петербург.]

Tarasenko, N. (2018), Perspektivi ukraїns’ko-pol’s’kikh vіdnosin u kontekstі dіyal’nostі novoobranogo prezidenta Pol’shchі A. Dudi. W: Tsentr doslіdzhen’ sotsіal’nikh komunіkatsіy NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?catid=8&id=1226: ukrajinsko-polski-vidnosini&Itemid=350&option=com_content&view=article. [Тарасенко, Н. (2018), Перспективи українсько-польських відносин у контексті діяльності новообраного президента Польщі А. Дуди. W: Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?catid=8&id=1226: ukrajinsko-polski-vidnosini&Itemid=350&option=com_content&view=article [dostęp 6.01.2018].]

Toynbee, A. (1991), Cywilizacja w czasie próby. Warszawa.

Tupalski, T. A. (2014), Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2004–2010. W: Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 3, 135–157.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Leszczak, O. (2019). Polska i Polacy we współczesnym ukraińskim etnicznym obrazie świata Część I: Ogląd struktury kulturowo-cywilizacyjnej: Poland and Poles in modern Ukrainian ethnic picture of world. Part I: An overview of cultural-civilizational structure. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 229–240. https://doi.org/10.31648/pw.4516

Oleg Leszczak 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
https://orcid.org/0000-0003-3358-8923