Tom 11 Nr 2 (2020): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Aleksei Shlyakov
63-72
opublikowany: 2020-12-30
Marina Zagidullina
85-93
opublikowany: 2020-12-30
Ksenia Posternyak
95-106
opublikowany: 2020-12-30
Svetlana Kushneruk
107-115
opublikowany: 2021-03-02
Magdalena Kolańska-Stronka, Oleg Gorbaniuk, Michał Wilczewski
131-143
opublikowany: 2020-12-30
Żanna Sładkiewicz
155-165
opublikowany: 2020-12-30
Anna Uriadova
167-174
opublikowany: 2020-12-30
Kultura i literatura

Monika Karwacka
205-216
opublikowany: 2020-12-30
Andrej Artemov
227-238
opublikowany: 2020-12-30
Lyudmila Safronova, Aygerim Bekmuratova
275-285
opublikowany: 2020-12-30
Wojciech Kajtoch
287-301
opublikowany: 2020-12-30
Język

Aleksander Kiklewicz
305-327
opublikowany: 2020-12-30
Larisa Utkina
329-342
opublikowany: 2020-12-30
Irina Baklanova
385-394
opublikowany: 2020-12-30
Anatoliy Zahnitko, Zhanna Krasnobayeva-Chorna
433-444
opublikowany: 2020-12-30
Pavel Dronov, Yevgeniya Ioanesyan, Maria Kovshova
445-454
opublikowany: 2020-12-30
Maria Alekseyeva, Anna V. Pavlova
455-469
opublikowany: 2020-12-30
Iwona Nowakowska-Kempna
471-486
opublikowany: 2020-12-30
Magdalena Steciąg
487-497
opublikowany: 2020-12-30
Svetlana Simakova, Irina Topchii
499-507
opublikowany: 2020-12-30