Tom 11 Nr 2 (2020): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Aleksei Shlyakov
63-72
Opublikowany: 30.12.2020
Marina Zagidullina
85-93
Opublikowany: 30.12.2020
Ksenia Posternyak
95-106
Opublikowany: 30.12.2020
Svetlana Kushneruk
107-115
Opublikowany: 02.03.2021
Magdalena Kolańska-Stronka, Oleg Gorbaniuk, Michał Wilczewski
131-143
Opublikowany: 30.12.2020
Żanna Sładkiewicz
155-165
Opublikowany: 30.12.2020
Anna Uriadova
167-174
Opublikowany: 30.12.2020
Kultura i literatura

Monika Karwacka
205-216
Opublikowany: 30.12.2020
Andrej Artemov
227-238
Opublikowany: 30.12.2020
Lyudmila Safronova, Aygerim Bekmuratova
275-285
Opublikowany: 30.12.2020
Wojciech Kajtoch
287-301
Opublikowany: 30.12.2020
Język

Aleksander Kiklewicz
305-327
Opublikowany: 30.12.2020
Larisa Utkina
329-342
Opublikowany: 30.12.2020
Irina Baklanova
385-394
Opublikowany: 30.12.2020
Anatoliy Zahnitko, Zhanna Krasnobayeva-Chorna
433-444
Opublikowany: 30.12.2020
Pavel Dronov, Yevgeniya Ioanesyan, Maria Kovshova
445-454
Opublikowany: 30.12.2020
Maria Alekseyeva, Anna V. Pavlova
455-469
Opublikowany: 30.12.2020
Iwona Nowakowska-Kempna
471-486
Opublikowany: 30.12.2020
Magdalena Steciąg
487-497
Opublikowany: 30.12.2020
Svetlana Simakova, Irina Topchii
499-507
Opublikowany: 30.12.2020