Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich

Image of Russia in literary blogs of Russian writers

Monika Karwacka

Uniwersytet Śląski
https://orcid.org/0000-0002-6356-9953


Abstrakt

The article is devoted to Russian writers who attempt to construct the image of contemporary Russia in the blogosphere. Blogs created by Prilepin, Griskhovets and Glukhovsky are analysed as a tool of creating the basis of modern national imaginary community. Literary blogs presented in cyberspace contribute to spreading the perception of Russia as an empire in the context of cultural and historical heritage. Aesthetic diversity and mental approach of the writers provides varied material to reconstruct the image of Russia. Although each of the bloggers has an individual idea of further development of their native country their presentations can be characterised by immanent features of Russian literary environment.


Słowa kluczowe:

Blogosphere     Russia     image     Prilepin     Grishkovets     Glukhovsky


Akram, S. (2017), Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków? W: Acta Humana. 8, 61-72.

Anderson, B. (1997), Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków.

Barthes, R. (1999), Śmierć autora. W: Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja. 1/2, 247-251.

Benedyktowicz, Z. (2000), Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu. Kraków.

Berger, P./Luckmann, T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa.

Glukhovskiy, D. [Глуховский, Д.] (2014), Вы не патриоты. W: https://boris-izergin.livejournal.com/66332.html [dostęp 20 V 2019].

Graver, A. [Гравер, А.] (2000), Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования. B: Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 3 (19), 29-45.

Grishkovets, E. [Гришковец, Е.] (2014), Еще одно разочарование. В: https://ukranews.com/publication/1140-eshhe-odno-razocharovanye-gryshkovec-schytaet-chto-v-rossyy-o-demokratyyznayut-kuda-bolshe-chem-v-ukrayne [dostęp 20 V 2019].

Grishkovets, E. [Гришковец, Е.] (2017), Евгений Гришковец про итальянцев. В: http://www.insider.moscow/read/276 [dostęp 10 VI 2019].

Grzelak, E. (2017), Imagologia – narzędzie kreacji innego w przekazie elektronicznym. W: Porównania. 20/XX, 9-24.

Habermas, J. (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa.

Idlis, J. [Идлис, Ю.] (2010), Рунет. Сотворенные кумиры. Москва, 9. В: https://www.rulit.me/books/runet-sotvorennye-kumiry-read-338986-9.html [dostęp 5 III 2019].

Keen, A. (2007), Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa.

Kysztymowa, I. (2013), Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image’u. Poznań/Gniezno.

Leary, M. (2002), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk.

Leerssen, J. (2007), Imagology: History and method. In: Beller, M./Leerssen, J. (eds), Image. Imagology:

The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Amsterdam, 17-32.

Mazurek, G. (2008), Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu. Kraków.

Ochman, A. (2015), Zarys koncepcji Habermasowskiej sfery publicznej. W: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 35, 19-45.

Popiel, B. (2010), Funkcjonowanie literatury pięknej w nowych mediach: sposoby jej indywidualnego wykorzystywania i tworzenia. Rekonesans. W: Jeziński, M./Brodzińska, B./Wojtkowski, Ł. (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną. Toruń, 143-156.

Prilepin (2018), Prilepin Livejournal. In: https://prilepin.livejournal.com/tag [dostęp 20 IV 2019].

Rudalev, A. [Рудалев, А.] (2018), Захар Прилепин: «Литература – это стенка на стенку». B: http://www.ug.ru/guest/529 [dostęp 1 I 2019].

Suvorov, A. [Суворов, A.] (2016), Блогосфера как литературная среда: «цифровой» читатель Евгения Гришковца: Саратов.

Zaliznyak, A. [Зализняк, А.] (2010), Дневник: к определению жанра. Новое литературное обозрение. № 106, 162-181. B: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html [dostęp 12 VI 2019].

Załuski, T. (2010), Transmedialność? W: Załuski, T. (red.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Łódź, 9-18.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Karwacka, M. (2020). Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich: Image of Russia in literary blogs of Russian writers. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 205–216. https://doi.org/10.31648/pw.6503

Monika Karwacka 
Uniwersytet Śląski
https://orcid.org/0000-0002-6356-9953