Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu

The image of the Siberian healer in the light of critical discourse analysis

Joanna Rybarczyk-Dyjewska

Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-8414-9421


Abstrakt

The aim of the article is to present the way in which the Siberian Healer (Natal’ya Ivanova Stepanova), in her publications, creates her own image and, at the same time, encourages to use magic practices proposed by herself. Magic handbooks and compilations of charms written by Stepanova served as the empirical material. They were the basis to describe manipulative and persuasive linguistic activities used to affect the recipient. The most common of those activities is argumentation, which is usually described as ‘a set of actions taken to justify some view’. The healer – in order to sway recipients to her views – mainly uses the so-called fallacious arguments, such as e.g. argumentum ad populum or argumentum ad metum. She also uses specific lexical and stylistic means


Słowa kluczowe:

self-presentation     magic handbooks     argumentation     persuasion     manipulation


Berne, E. (2019), W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa.

Colman, A. M. (2009), Słownik psychologii. Warszawa.

Duszak, A./Fairclough, N. (red.) (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków.

Fairclough, N. (2010), Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Harlow.

Garpiel, R./Leszczyńska, K. (red.) (2004), Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego. Kraków.

Goffman, E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa.

Grzegorczykowa, R. (2010), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.

Kopińska, V. (2016), Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie. W: Rocznik Andragogiczny. 23, 311-334.

Korolko, M. (1998), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.

Krzyżanowski, P./Nowak, P. (red.) (2004), Manipulacja w języku. Lublin.

Leary, M. (2005), Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk.

Lewiński, P. H. (2001), Granice perswazji. W: Habrajska, G. (red.), Język w komunikacji, t. 1, Łódź, 284-293.

Maciaszek, J. (2016), Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania. W: Maciaszek, J./Kleszcz, R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie. Łódź, 99-119.

Mielczarek, M. (2009), Władza doradcy w relacjach z radzącym się. W: Kargulowa, A. (red.), Poradoznawstwo. Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa, 352-369.

Perelman, Ch. (2002), Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa.

Pytel-Pandey, D. (2014), Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby. W: Slavica Wratislaviensia. CLIX, 357-366.

Stefaniak, K. (2011), Władza i tożsamość w komunikacji lekarz-pacjent. Wrocław.

Stepanova, N. I (2011), 909 zagovorov sibirskoy tselitel’nitsy. Moskva [Степaнова, Н. И. (2011), 909 заговоров сибирской целительницы. Москва.]

Stepanova, N. I (2011a), Zagovory sibirskoy tselitel’nitsy, vyp. 30. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2011a), Заговоры сибирской целительницы, вып. 30. Москва.]

Stepanova, N. I (2013), 1777 novykh zagovorov sibirskoy tselitel’nitsy. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2013), 1777 новых заговоров сибирской целительницы. Москва.]

Stepanova, N. I (2014), Zolotoye posobiye narodnogo znakharya, kn. 2. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2014), Золотое пособие народного знахаря, кн. 2. Москва.]

Stepanova, N. I. (2016), Ot porchi i sglaza. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2016), От порчи и сглаза. Москва.]

Stepanova, N. I (2017), Taynaya kniga znakharya. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2017), Тайная книга знахаря. Москва.]

Stepanova, N. I. (2017a), Ot porchi, sglaza, i proklyatiya. Moskva. [Степaнова, Н. И. (2017a), От порчи, сглаза, и проклятия. Москва.]

Stepanova (2019), https://stepanovablog.ru/ [dostęp 28 IX 2019].

Szmajke, A. (1999), Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn.

Tokarz, M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk.

van Dijk, T. (1993), Principles of critical discourse analysis. W: Discourse & Society. 4 (2), 249-283.

van Dijk, T. (2001), Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa.

Wodak, R./Meyer, M. (red.) (2009), Methods of Critical Discourse Analysis. Los Angeles.

Wierzbicka, A. (2004), Akty mowy. W: Bartmiński, J./Niebrzegowska-Bartmińska, S./Szadura, J. (red.), Akty i gatunki mowy. Lublin, 33-49.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Rybarczyk-Dyjewska, J. (2020). Wizerunek uzdrowicielki syberyjskiej (Natalii Stiepanowej) w świetle krytycznej analizy dyskursu: The image of the Siberian healer in the light of critical discourse analysis. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 373–384. https://doi.org/10.31648/pw.6516

Joanna Rybarczyk-Dyjewska 
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-8414-9421