Oficjalna strona internetowa jako narzędzie kreowania wizerunku głowy państwa w Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii

The official website as a tool for creating the image of the head of state in Poland, Russia and the United Kingdom

Marta Noińska

Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-1245-6633


Abstrakt

The paper analyzes the role of official websites in creating the image of the head of state in Poland, Russia and the United Kingdom. The official website is a convenient tool allowing not only the appropriate presentation of the leader, but also the immediate publication of new content. The wide variety of semiotic resources used on the webpages attracts and maintains the attention of the recipient. The author describes the history of the official websites, identifies the genres characteristic of individual political cultures and observes similarities and differences related to the image of the current head of state.


Słowa kluczowe:

website     webpage     head of state     internet image     Poland     Russia     the United Kingdom


Bobrowska, A./Garska, M. (2012), Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej. W: Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. II/2012, 147-163.

Cwalina, W./Falkowski, A. (2005), Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna. Gdańsk.

Kiklewicz, A. (2018), Fascynacja jako kategoria komunikacji w Internecie (na przykładzie rosyjskiego portalu rambler.ru). W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IX/2 2018, 153-167.

Leszczuk-Fiedziukiewicz, A. (2011a), Strategie ocieplania i kontrolowania wizerunku polityka na przykładzie prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 r. W: Studia Politologiczne. 19, 142-198.

Leszczuk-Fiedziukiewicz, A. (2011b), Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka. W: Nowe Media. 2/2011, 31-54.

Patocka-Sigłowy, U. (2016), Wizerunek prezydenta Władimira Putina na portalach społecznościowych (na przykładzie Facebooka). W: Przegląd Rusycystyczny. 4 (156), 101-117.

Patocka-Sigłowy, U. (2019), Komunikowanie polityczne w Rosji. Specyfika dyskursu prezydenckiego. Gdańsk.

Pietraś, Z. (1998), Decydowanie polityczne. Warszawa.

Prystacka, D. (2006), Zawód – żona polityka. Rola kobiet w kreowaniu wizerunku politycznego. W: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 1, 37-46.

Skowronek, B. (2015), Badania nad językiem w mediach po 1989 roku. W: Język Polski. XCV/1-2, 114-124.

Trzeciak, S. (2010), Marketing polityczny w Internecie. Warszawa.

Wojtkowski, Ł. (2010), Kultura masowa a marketing polityczny. Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004. Toruń.

Archiwalne wersje stron internetowych. W: www.prezydent.pl, www.kremlin.ru, www.royal.gov.uk, www.royal.uk. Archiwum internetowe WaybackMachine. W: https://archive.org/web [dostęp 15 IV 2019].

90 photos for 90 years. W: htps://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=mE98sWq96Qk https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen [dostęp 29 IX 2019].

New Royal website launched. W: https://www.royal.uk/new-royal-website-launched [dostęp 20 IV 2019].

Metamorfozy Prezydent.pl. W: https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2010/art,263,80,metamorfozy-prezydent-pl.html [dostęp 20 IV 2020].

Oficjalne strony internetowe głowy państwa. W: www.prezydent.pl, www.kremlin.ru, www.royal.uk [dostęp 15 IX 2019].

The Queen posts on Instagram for the first time. W: https://www.royal.uk/queen-posts-instagramfirst-time [dostęp 15 VI 2019].

The re-launch of the British Monarchy website. W: https://www.royal.uk/re-launch-british-monarchywebsite [dostęp 15 IV 2019].
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Noińska, M. (2020). Oficjalna strona internetowa jako narzędzie kreowania wizerunku głowy państwa w Polsce, Rosji i Wielkiej Brytanii: The official website as a tool for creating the image of the head of state in Poland, Russia and the United Kingdom. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 419–431. https://doi.org/10.31648/pw.6520

Marta Noińska 
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-1245-6633