Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012-2015

Marta Noińska

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

The aim of the article is to analyze the axiological aspect of the New Year’s addresses of Polish, Russian and German leaders in the context of the sociopolitical situation in recent years. New Year’s messages are abundant with verbal and non-verbal signs that refer to addressee’s values instilled by years of education. The role of homeland, family and work usually underlined. The analyzed speeches evoke patriotic feelings as well as pride in one’s country and encourage cooperation for the good of the state. In the studied material, numerous expressions emphasizing the role of unity are to be found. Despite many similarities, the analyzed New Year’s addresses show some variation in the axiological layer, especially with regard to tolerance and Europeanism. Also, the selection of historical events mentioned by the leaders differs significantly in the studied speeches.


Słowa kluczowe:

New Year’s address     values     ideology     intercultural similarities and differences


Jasińska-Kania, A. (2012), Wartości i zmiany: przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa.

Neumann, H. G. (2006), Konfidenz- und Faszinationskommunikation. Vertrauen generierende und Faszination stimulierende Situativstrategien der Bundeskanzler Helmut Kohl und Gerhard Schröder am Beispiel der Neujahrsansprachen, ZDF-Sommerinterviews und Bulletins 1994 bis 2002. Berlin.

Noińska, M. (2017), Rola elementów niewerbalnych w gatunku orędzia noworocznego na materiale wybranych przemówień rosyjskich, niemieckich i polskich przywódców. W: Mowa – człowiek– świat: perswazja językowa w różnych dyskursach. Gdańsk [w druku].

Rodziewicz, B. (2014), Wartości: Polacy, Rosjanie, Niemcy. Szczecin.

Patocka-Sigłowy, U. (2011), Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej. W: Filipczak-Białkowska, A. (red.), Dyskursy komunikacji medialnej. Łódź, 93–100.

Кондратенко, Н. В. (2007), Новогоднее обращение как ритуальный жанр политического дискурса: макроструктурные компоненты и средства их выражения. В: <www.dialog-21.ru/digests/dialog2007/materials/html/45.htm> (dostęp 15 stycznia 2017).

Ослопова, В. Ю. (2009), Новогоднее обращение главы государства к народу как жанр политического дискурса. В: Вестник Томского государственного университета. 329, 19–22.

Паршина, О. Н. (2012), Российская политическая речь.Теория и практика. Москва.

Сладкевич, Ж. Р. (2016a), Организация семиотического пространства новогоднего поздравления президента (на материале новогодних обращений президентов России, Беларуси и Польши за 2000–2015 гг.). В: Политическая наука. 3, 168–194.

Сладкевич, Ж. Р. (2016b), Сфера своих и чужих в жанре новогоднего поздравления президентов России, Беларуси и Польши. В: Acta Slavica Estonica VIII. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. VII, 187–199.

Тишков, В. А. (2011), Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие. Москва.

Шейгал, Е. И. (2002), Инаугурационное обращение как жанр политического дискурса. В: Жанры речи. 3, 205–214.
Pobierz


Opublikowane
01.11.2018

Cited By /
Share

Noińska, M. (2018). Wartości w orędziach noworocznych polskich, rosyjskich i niemieckich przywódców w latach 2012-2015. Przegląd Wschodnioeuropejski, 8(2), 397–405. https://doi.org/10.31648/pw.3597

Marta Noińska 
Uniwersytet Gdański