Wizerunek wschodnioeuropejskiego Żyda w literaturze i kulturze. Paradoksy i sprzeczności

The cultural self-image of the East European Jew. Paradoxes and contradictions

Marta Zając

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-3190-7759


Abstrakt

In my paper I tackle the issue of the cultural self-image of the East European Jew. I provide a critical analysis of a number of texts, of different kinds and bents – confessional, literary, historical, political – to demonstrate the paradoxes and contradictions of Jewish identity. Noticing the bi-polar paths of Jewish self-interpretation (as exemplified, for instance, by Heschel and Szahak), neither free from the subjective and emotional trends, I argue for the truth closer to those views which acknowledge the religious specificity of the Jewish nation as the chosen people. Regardless of multiple contexts worth considering and at work, the essence of Jewishness dwells in the religious feeling.


Słowa kluczowe:

East European Jews     Jewish identity     self-image     A. J. Heschel     J. Shechter     I. Szahak     the chosen people


Bottero, J./Ouaknin, M.-A./Moingt, J. (1998), Najpiękniejsza historia Boga. Warszawa.

Dylewski, A. (2003), Where the Tailor Was a Poet… Polish Jews and Their Culture. An illustrated guide. Bielsko-Biała.

Dylewski, A. (2010), Śladami Żydów polskich. Przewodnik ilustrowany. Bielsko-Biała.

Heschel, A. J. (1996), Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Warszawa.

Heschel, A. J. (2005), Prorocy. Kraków.

Heschel, A. J. (2015), Szabat. Kraków.

Jakubiec, C. (1956), Słowo wstępne. W: Ricciotti, G., Dzieje Izraela. Warszawa, 8-9.

Łaniewski, P. (2019), Jakov Shechter, czyli odrodzenie metafizyki. W: Iudaica Russica. 2 (3), 127-129.

Quankin, M.-A. (2016), Dziesięć przykazań. Warszawa.

Quinzio, S. (2005), Hebrajskie korzenie nowożytności. Kraków.

Scholem, G. (2014), Kabała i jej symbolika. Warszawa.

Ricciotti, G. (1956), Dzieje Izraela. Warszawa.

Shechter, J. (2018), Z Rosji do Izraela. Opowiadania. Katowice.

Szahak, I. (1997), Żydowskie dzieje Izraela. Żydzi i goje – XXX wieków historii. Warszawa.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Zając, M. (2020). Wizerunek wschodnioeuropejskiego Żyda w literaturze i kulturze. Paradoksy i sprzeczności: The cultural self-image of the East European Jew. Paradoxes and contradictions. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 239–249. https://doi.org/10.31648/pw.6507

Marta Zając 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-3190-7759