Tom 12 Nr 2 (2021): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Jarosław Wołkonowski
63-74
Opublikowany: 31.12.2021
Mateusz Klempert
109-120
Opublikowany: 31.12.2021
Mateusz Kowalski
121-134
Opublikowany: 31.12.2021
Ekonomika

Izabela Zabielska, Roman Kisiel
167-178
Opublikowany: 31.12.2021
Janina Sawicka, Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
195-209
Opublikowany: 31.12.2021
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Katarzyna Laskowska
277-292
Opublikowany: 31.12.2021
Jerzy Kajetanowicz
293-308
Opublikowany: 31.12.2021
Grzegorz Pełczyński, Adam Pomieciński
263-276
Opublikowany: 31.12.2021
Kultura i literatura

Piotr Gorliński-Kucik
325-338
Opublikowany: 31.12.2021
Oleg Leszczak, Oksana Prosianyk
339-350
Opublikowany: 31.12.2021
Język

Zifa Temirgazina, Assiya Albekova, Zauresh Kurmanova
459-475
Opublikowany: 31.12.2021