One More Time about the Heart: Naive Anatomy in the Kazakh Language in Comparison with Russian and English

One more time about the heart: Naive anatomy in the Kazakh language in comparison with Russian and English

Zifa Temirgazina

Pavlodar State Pedagogical University

Assiya Albekova

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

Zauresh Kurmanova

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University


Abstrakt

The naive anatomy of the Kazakhs, the nomadic Turkic people, has evolved over millennia and is based on knowledge about the anatomy of animals. Various mental properties, emotions are attributed to the internal organs of a person, which is reflected in the metaphorical and metonymic use of their names and idioms. The article examines the somatism jurek (‘heart’) in the Kazakh naive anatomy which denotes the second most important internal organ, giving way to the primacy of the liver, the most important organ from the point of view of nomads. The carriers of Russian-speaking and English-speaking cultures consider the heart as the most important internal organ. The complex of meaningful features is determined, showing the universality of the conceptualization of jurek/ serdtse/ heart, while a number of descriptors demonstrate the peculiarity of the naive-anatomical views of the Kazakhs.


Słowa kluczowe:

descriptors jurek, serdtse, heart, naive anatomy, somatism, idioms


APRESYAN, Y. D. (1995), Obraz cheloveka po dannym yazyka: popytka sistemnogo analiza. In: Voprosy yazykoznaniya. 1, 37-67.   Google Scholar

APRESYAN, V. Y./APRESYAN, Y. D. (1993), Metafora v semanticheskom predstavlenii emotsiy. In: Voprosy yazykoznaniya. 3, 27–35.   Google Scholar

BEKTAYEV, K. B. (1999), Ulken kazaksha-oryssha, oryssha-kazaksha sozdik. Аlmaty.   Google Scholar

BUDAYEV, E. P./CHUDINOV, A. P., (2013), Cognitivnaya teoriya metafor: novye gorizonty. In: Tribuna ucheno-go. 6-13.   Google Scholar

DAVITZ, J. R. (1969), The Language of Emotion. NewYork.
Crossref   Google Scholar

DICTIONARY CAMBRIDGE, (2020). In: https://dictionary.cambridge.org [accessed 25 I 2020].   Google Scholar

ENFIELD, N. J./WIERZBICKA, A. (eds). (2002), The body in description of emotion. Cross-linguistic studies. Spe-cial issue of Pragmatics & Cognition. 10:1/2.
Crossref   Google Scholar

ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF ENGLISH (2019). In: https://www.etymonline.com [accessed 9 XI 2019].   Google Scholar

FASMER, M. (2019), Etymologicheskiy slovar' russkogo yazyka. In: https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-11887.htm [accessed 28 XI 2019].   Google Scholar

GADZHIYEVA, A. A. (2017), On teaching phraseology of the Kazakh Language in the Russian-speaking audi-ence. In: RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices, 14 (3). 454–459. DOI 10.22363/2312-8011-2017-14-3-454-459
Crossref   Google Scholar

GOLOVANIVSKAYA, M. K. (1997), Frantsuzskiy mentalitet s tochki zreniya nositelya russkogo yazyka. Moskva.   Google Scholar

GREZSA, B. (2018), What do colour names tell us? The case of Kazakh. In: Acta Orientalia Academiae Scien-tiarum Hung. 71 (2), 231–240. DOI: 10.1556/062.2018.71.2.6
Crossref   Google Scholar

GUANTSZE, Ch. (2013), Frazeologiya tela v russkom yazyke glazami nositelya kitayskoy lingvokul'tury. Mos-kva.   Google Scholar

KABAKOVA, G. I. (2015), “Naivnaya anatomiya” v zerkale yazyka: pischevaritel'nyy trakt. In: Etnolingvistika. Onomastika. Etimologiya. 133. Ekaterinburg.   Google Scholar

KAZAKSHA-ORYSSHA SOZDIK (2019). In: https://sozdik.kz/ru [accessed 11 XI 2019].   Google Scholar

KENESBAYEV, I. K. (2007), Fraseologiyalyk sozdik. Аlmaty.   Google Scholar

KIKLEWICZ, A. K. (2007), Prityazheniye yazyka. T. I. Semantika. Lingvistika teksta. Kommunikativnaya lingvistika. Olshtyn.   Google Scholar

KIKLEWICZ, A. K. (2015), O kommunikativno-pragmaticheskikh aspektakh mnogoznachnosti. In: Przeglad Wschodnioeuropejski. YI/1, 167–179.   Google Scholar

KOBLANDINA, K. S. (2012), Semanticheskiye osobennosti kontseptov ‘zhan/ soul, jurek/ heart’. In: Filolog-icheskiye nauki. Etno-, sotsio- i psikholingvistika. 9, 87–95.   Google Scholar

KONDRAT'EVA, O. N. (2004), Kontseptsiya vnutrennego mira cheloveka v russkikh letopisyakh (na primere kontseptov dusha, serdtse, um). Ekaterinburg.   Google Scholar

KÖVECSES, Z. (1989), Emotion Concepts. Frankfurt-am-Main: Springer Verlag.
Crossref   Google Scholar

KOZHAKHMETOVA, Kh. K./ZHAYSAKOVA, R. Y./et al., (1988), Kazaksha-oryssha fraseologiyalyk sozdik. Аlma-Ata.   Google Scholar

MACMILLAN DICTIONARY. In: https://www.macmillandictionary.com [accessed 20 I 2020].   Google Scholar

MUSABEKOVA, U. A./KUL'TURSYNOVA, F. B. (2018), Natcional’no-kul’turnaya spetsifika representatsii kontsep-ta „JUREK‟ (na materiale proizvedeniy M. Zholdasbekova). In: Neophilology. 4 (16), 15–19. DOI 10.20310/2587-6953-2018-4-16-15-19.
Crossref   Google Scholar

NAPOL'NOVA, Ye. (2011), “Serdtse” v russkom i turetskom yazykakh (fragmenty yazykovoy kartiny mira). In: İCANAS, Bildiriler. 3(38), 1163–1171.   Google Scholar

NAURZBAYEVA, Z. (2019), Kazakhskiy toy kak zhertvoprinosheniye totema. In: https://express-k.kz/news/zhizn/kazakhskiy_toy_kak_zhertvoprinoshenie_totema-81645 [accessed 27 XII 2019].   Google Scholar

NIKOLINA, Y. V. (2002), Somatic fraseological units characterizing a person in the T'urkic languages of Siberia and Kazakh. Novosibirsk.   Google Scholar

PODGORNAYA, V. V. (2016), "Naivnaya anatomiya" v angliyskoy yazykovoy kartine mira. Sankt-Peterburg.   Google Scholar

RAKHIMZHANOV, K./AKOSHEVA, M./et al. (2020), Metaforicheskaya i metonimicheskaya interpretatsiya serdtsa v kazakhskom i tuvinskom yazykakh: vzaimodeystviye yazyka, anatomii i kultury. In: Novye issledovaniya Tuvy. 4, 261–271. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.4.18   Google Scholar

RUDOVA, Y. V. (2015), Osmysleniye anatomii i fisiologii v naivnoy i nauchnoy kartinakh mira. In: Izvestiya VGPU. Filologicheskiye nauki. 106–110.   Google Scholar

SAGALAYEV, A. M./OKTYABR'SKAYA, I. V. (1990), Traditsionnoye mirovozzreniye t'urkov Yuzhnoy Sibiri. Znak i ritual. Novosibirsk.   Google Scholar

SHAPILOVA, N. I. (2008), Otrazheniye obydennogo soznaniya v avtorskoy kartine mira (na materiale khudozhestvennogo diskursa V. P. Astaf'eva) In: Obydennoye metayazykovoye soznaniye: ontolog-icheskiye i gnoseologicheskiye aspekty. 1, 415–421. Kemerovo–Barnaul.   Google Scholar

SIROTINA, T. A. (2006), Bol'shoy sovremennyy anglo-russkiy, russko-angliyskiy slovar'. Moskva.   Google Scholar

SUKHORUKOVA, Y. S. (2017), K voprosu o naivnoy anatomii serdtsa vo frantsuzskoy frazeologii. In: Filolog-icheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. 3(69), 3, 168–170.   Google Scholar

SULTANGUBIYEVA, A. A., (2011а), Dini alemdegi jurek kontseptinin kyzmeti (kazakh, orys, agylshyn tilderinin materialdar boyynsha). In: Vestnik KazNU. Seriya filologicheskaya. 2(132), 165–167.   Google Scholar

SULTANGUBIYEVA, A. A., (2011b), Jurek kontseptindegi “adam zhagdayynun fisikalyk korinisteri (kazakh, orys, agylshyn tilderinin materialdary boyynsha). In: Vestnik KazNU. Seriya filologicheskaya. 4(134), 195–198.   Google Scholar

TAŞBAŞ, E. (2019), The turkic kinship system. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. 72 (2), 245–258. DOI: 10.1556/062.2019.72.2.6
Crossref   Google Scholar

TEMIRGAZINA, Z. (2013), Cultural Scenarios of Emotions of Sadness, Sorrow and Grief. In: Middle-East Journal of Scientific Research (Socio-Economic Sciences and Humanities). 13, 224–229. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.sesh.1440   Google Scholar

TEMIRGAZINA, Z. K./BAKHTIKIREEVA, U. M./et al. (2017), Artifacts as a source of russian and kazakh zoologi-cal terms. In: Information. 20(4A), 2325-2336.   Google Scholar

TEMIRGAZINA, Z./NIKOLAYENKO, S./et al. (2020), "Naive anatomy" in the Kazakh language world picture in comparison with English and Russian. In: XLinguae. 13(2), 3–16. DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.01
Crossref   Google Scholar

TIKHONOV, A. N. (2007), Fraseologicheskiy slovar' russkogo yazyka. Moskva.   Google Scholar

TURSUNALI, A. (2011), Olender. In: https://adebiportal.kz/kz/jazghanhatym/view/55. [accessed 8 I 2020].   Google Scholar

URYSON, Ye. V. (1995), Fundamental'nyye sposobnosti cheloveka i naivnaya anatomiya. In: Voprosy yazy-koznaniya. 3, 3–16.   Google Scholar

URYSON, Ye.V. (2003), Problemy issledovaniya yazykovoy kartiny mira: Analogiya v semantike. Moskva.   Google Scholar

VYSHESLAVTSEV, B.P., (1990), Serdtse v khristianskoy i indiyskoy mistike. In: Voprosy filosofii. 4, 62–88.   Google Scholar

WEILAND-BRECKLE H./SCHUMACHER, P. B., (2018), A direct comparison of metonymic and metaphoric rela-tions in adjective–noun pairs. In: Acta Linguistica Academica. 65, 2–3. 443–472. DOI: 10.1556/2062.2018.65.2–3.8
Crossref   Google Scholar

YABLOKOVA, T. N. (2016), Sovremennyye podkhody k izucheniyu emotsiy v lingvistike (na materiale an-gliyskogo yazyka). In: Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. 6 (60), 2, 180–183.   Google Scholar

YAKOVLEVA, Y. S. (1994), Fragmenty russkoy yazykovoy kartiny mira (modeli prostranstva, vremeni i vospri-yatiya). Moskva.   Google Scholar

YERGALIYEVA, S. Z./MEL'NIK, N. V./et al. (2018), Personal linguistic parametrization of text generation of the internet comments. In: XLinguae. 11(3), 2–15. DOI: 10.18355/XL.2018.11.03.01ZAYATS, I. G., (2017), Predstavleniya o “lokalizatsii” emotsiy v srednevekovom soznanii (na materiale sred-nevekovoy nemetskoy literatury). In: Filologicheskiye nauki v Rossii i za rubezhom. Sankt-Peterburg. 85.
Crossref   Google Scholar

ZHALELOV, O., (2016), Jureginin tygi bar – Kuttymbet batyr. In: https://e-history.kz/kz/publications/view/zhureginin_tugi_bar__kuttimbet_batir__2099. [accessed 8 XI 2019].   Google Scholar

ZYKOVA, I. (2015), Teoriya i metody lingvokul'turologicheskogo izucheniya fraseologii. In: Przeglad Wschodni-oeuropejski. VI/1. 181–195.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Temirgazina, Z., Albekova, A., & Kurmanova, Z. (2021). One More Time about the Heart: Naive Anatomy in the Kazakh Language in Comparison with Russian and English : One more time about the heart: Naive anatomy in the Kazakh language in comparison with Russian and English. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 459–475. https://doi.org/10.31648/pw.6892

Zifa Temirgazina 
Pavlodar State Pedagogical University
Assiya Albekova 
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University
Zauresh Kurmanova 
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University