Jan Baudouin de Courtenay w carskim więzieniu

Jan Baudouin de Courtenay in tsarist prison

Mateusz Kowalski

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw


Abstrakt

The subject of the submitted article was a high-profile court case against the Polish linguist and columnist Jan Baudouin de Courtenay for publishing in 1913 the brochure Natsional’nyi I territorial’nyi priznak v avtonomii. Only few works have been published that fully and thoroughly expose this event from the life of a Polish-Russian scholar. The source material that I collected and developed allowed me to present the lawsuit, the trial and imprisoment of Jan Baudouin de Courtenay from the perspective of his family life (which is a novelty in previous studies). The analyzed research material consisted primarily of private documents of the Baudouin de Courtenay family, most importantly so called „Diary for the family” by Romualda Baudouin de Courtenay (the manuscript is in the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw) and letters from Jan Baudouin de Courtenay to other Polish linguists. The source material also allowed me to sketch the socio-cultural background of the era, showing the activity of the St. Petersburg Polonia on the eve of the outbreak of the First War and in its first year.


Słowa kluczowe:

Jan Baudouin de Courtenay, censorship, journalism, national autonomy, lawsuit, Polish diaspora, World War I


BAUDOUIN DE COURTENAY, R. Pamiętnik dla rodziny, III-298, rkp. k. 167, rkp. k. 216, Archiwum PAN w War-szawie.   Google Scholar

CZELAKOWSKA, A./SKARŻYŃSKI, M. (2011), Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Bau-douina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna. Kra-ków.   Google Scholar

EHRENKREUTZ-JASIŃSKA, M. (2016), Jan Baudouin de Courtenay w pamiętnikach swojej żony Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay i wspomnieniach córek. W: Komunikacja specjalistyczna. XI, 13-64.   Google Scholar

GRĘBECKA, A./RÓZIEWICZ, J. (1991), Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Nieci-sława Baudouina de Courtenay w Rosji. Wrocław.   Google Scholar

SPUSTEK, I. (1961), Jan Baudouin de Courtenay a carska cenzura. W: Przegląd Historyczny. 52/1, 112-126.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
31.12.2021

Cited By /
Share

Kowalski, M. (2021). Jan Baudouin de Courtenay w carskim więzieniu: Jan Baudouin de Courtenay in tsarist prison. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(2), 121–134. https://doi.org/10.31648/pw.6868

Mateusz Kowalski 
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw