Tom 13 Nr 2 (2022): Przegląd Wschodnioeuropejski



Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Ekonomika

Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Andrzej Drzewiecki
231-245
Opublikowany: 08.01.2023
Kultura i literatura

Język

Stanisław Goźdź-Roszkowski, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
317-331
Opublikowany: 08.01.2023