Ziemiaństwo polskie wobec dyskusji o zasadzie przymusowego wywłaszczenia ziemi w I Dumie Państwowej. Zjazd agrarny w Warszawie 27-30 listopada 1906 r. i jego znaczenie

Roman Jurkowski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstrakt

The article concerns the attitude of the Polish landed gentry to the principle of compulsory expropriation of land, which was accepted in the 1st State Duma by the Polish Circle of the Kingdom of Poland. The Polish conservatives grouped in the Party of Real Politics were decisive opponents of the forced expropriation of private land. In November 1906, they organized a special congress on the agrarian issue in Warsaw in order to receive an assurance from the National-Democratic Party that the party would not support any projects of forced expropriation of lands in the future Duma. At the agrarian congress, the participants discussed ways to restore agriculture in Russia and the Kingdom of Poland, as well as the future cooperation of both parties in the upcoming elections to the Second State Duma (1907).


Słowa kluczowe:

I State Duma, Polish landed gentry, forced expropriation, convention on agrarian matters, elections to the 2nd Duma


A.D. [Antoni Donimirski] (1906), Zjazd rolny. W: Słowo. 323, 1.   Google Scholar

F. (1906), Z Warszawy. W: Dziennik Poznański. 272.   Google Scholar

GODLEWSKI, S. (1907), Wywłaszczenie przymusowe w Dumie i głos opinii w sprawie agrarnej. Referat odczyta-ny na zjeździe agrarnym w Warszawie w dniu 27 listopada 1906 roku, uzupełniony przemówieniami do-datkowymi i objaśnieniem wstępnym referenta. Warszawa.   Google Scholar

Gosudarstvennaya Duma (1906-1907), Gosudarstvennaya Duma, pervyy sozyv. Stenograficheskiye otchety. T. 1. S. Petersburg. [Государственная Дума (1906-1907), Государственная Дума, первый созыв. Стенографические отчеты. T. 1. С. Петербург].   Google Scholar

JURKOWSKI, R. (2002), Koło Polskie i Koło Poselskie Litwy i Rusi wobec problemu agrarnego w I Dumie Pań-stwowej. W: Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, cz. III. Zbiór studiów pod redakcją Roma-na Wapińskiego. Gdańsk, 103-121.   Google Scholar

Komunikat (1906), Komunikat. W: Słowo. 335, 1.   Google Scholar

L. (1906), Przemówienie hrabiego Potockiego. W: Kurier Litewski. 105, 3.   Google Scholar

ŁUKAWSKI, Z. (1967), Koło Polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej w latach 1906-1909. Wrocław, Warszawa, Kraków.   Google Scholar

Narady agrarne (1906), Narady agrarne. W: Kurier Litewski. 264.   Google Scholar

Nasza ankieta (1906), Nasza ankieta. W: Słowo. 183.   Google Scholar

O zjeździe rolnym (1906), O zjeździe rolnym. W: Kurier Warszawski. 332, 1.   Google Scholar

Polnoye Sobraniye (1905), Polnoye Sobraniye Zakonov Rossiyskoy Imperii. Sobraniye tret’ye. T. XXV, 1905, Otdeleniye I., № 27805 [Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание третье. Т. XXV, 1905, Отделение I., № 27805].   Google Scholar

Wuk [Wincenty Kosiakiewicz] (1906), Garść wrażeń. W: Słowo. 323, 1.   Google Scholar

Zet (1906), Zjazd w sprawie agrarnej, Warszawa 30 listopada. W: Czas. 276, 1.   Google Scholar

Zjazd agrarny (1906), Zjazd agrarny. W: Kurier Warszawski. 330.   Google Scholar

Zjazd Rolny (1906a), Zjazd rolny. Co piszą inni. W: Słowo. 324.   Google Scholar

Zjazd Rolny (1906b), Zjazd Rolny. Posiedzenie wczorajsze. W: Słowo. 323.   Google Scholar

Zjazd Rolny (1906c), Zjazd rolny. W: Słowo. 324, 4.   Google Scholar

Z Królestwa Polskiego (1906), Z Królestwa Polskiego. W: Czas. W: 272, 2.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Jurkowski, R. (2023). Ziemiaństwo polskie wobec dyskusji o zasadzie przymusowego wywłaszczenia ziemi w I Dumie Państwowej. Zjazd agrarny w Warszawie 27-30 listopada 1906 r. i jego znaczenie. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 21–31. https://doi.org/10.31648/pw.8446

Roman Jurkowski 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn