Tom 14 Nr 1 (2023): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Grzegorz Jasiński
137-148
Opublikowany: 26.06.2023
Ekonomika

Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Bara Ndiaye
101-122
Opublikowany: 26.06.2023
Kultura i literatura

Saule Abisheva, Madina Moldagali, Samal Serikova
231-247
Opublikowany: 26.06.2023
Lyudmila Safronova, Botagoz Baizhigit, Elena Shmakova
275-282
Opublikowany: 26.06.2023
Język

Wojciech Kajtoch
333-248
Opublikowany: 26.06.2023
Aleksander Kiklewicz, Dorota Szumska
285-318
Opublikowany: 26.06.2023
Publikacje źródłowe