Tadeusz Miciński, teatr polski i Polacy w Moskwie w latach 1915-1918 (na marginesie wojennej publicystyki poety)

Sławomir Sobieraj

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities


Abstrakt

The article analyzes the cultural life of Poles in exile in Moscow during the First World War, based on the journalism of the Polish writer T. Miciński. The article focuses on issues related to theatre and national rebirth. The research uses historical and biographical methods. The article considers two main sources. Firstly, the article analyzes memoirs of people who lived in that period. Secondly, the article looks at Miciński’s wartime journalistic texts. These texts include three of Miciński’s articles previously unknown to researchers, which were published in 1916 in the Moscow daily paper “Gazeta Polska”. The analysis has shown that Miciński’s journalism contains a lot of information about theatrical culture, and his voice in the Russian press and meetings with theatre artists could have a significant impact on the evolution of the performing arts in interwar Poland.


Słowa kluczowe:

Wybrano:Poles in Moscow, World War I, T. Miciński, journalism, theatre, drama


Bajko, M. (2017), Publicystyka Tadeusza Micińskiego w latach Wielkiej Wojny. W: Bajko, M. |   Google Scholar

Gutowski, W. | Ławski, J. (red.), Proza Tadeusza Micińskiego. Studia. Białystok, 129-162.   Google Scholar

Bajko, M. (2019), Pisarz-żołnierz. Tadeusz Miciński w teatrze Wielkiej Wojny. W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. III: Eseje i publicystyka 1914-1918. Białystok, 61-143.   Google Scholar

Bandrowski, J. (1916), Obchód Szekspirowski w Teatrze Polskim. W: Gazeta Polska. 124, 3.   Google Scholar

Bobilewicz, G. (2008), Tadeusz Miciński i Rosja. Szkic do tematu. W: Slavia Orientalis. 2, 247-260.   Google Scholar

Brzozowska, S. (2009), Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego. Opole.   Google Scholar

Campo, G. (2022), Acting the Essence. The Perfomer’s Work on the Self. Milton.
Crossref   Google Scholar

Gutowski, W. (2017), Ku odzyskaniu źródeł… W stronę „życia nowego”… W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. I: Eseje i publicystyka 1896-1908. Białystok, 79-135.   Google Scholar

Jaracz, S. (1925), Odpowiedź na ankietę „Organizacja i program Teatru Narodowego”. W: Przegląd Warszawski. 42, 335-360.   Google Scholar

Krasiński, E. (1983), Stefan Jaracz. Warszawa.   Google Scholar

Limanowski, M. (1938), Stanisławski. W: Scena Polska. 2/3, 340-353.   Google Scholar

Limanowski, M. (1994), Był kiedyś teatr Dionizosa. Warszawa.   Google Scholar

Linkner, T. (2015), Wojenne reportaże Tadeusza Micińskiego z roku 1917. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. LV, 153-167.   Google Scholar

Ławski, J. (2019), Słowo czyniące. Metamorfozy publicystyki Tadeusza Micińskiego, W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. III: Eseje i publicystyka 1914-1918. Białystok, 19-57.   Google Scholar

Ławski, J. (2020), Poezja uczucia kosmicznego wstrząsu: Tadeusz Miciński. W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. IV: Poezje rozproszone 1896-1918. Białystok, 23-97.   Google Scholar

Miciński, J. (1925), Alekcandr Taipov. 3apicki rezhicepa. Izdaniye kmernago teatra. W: Życie Teatru. 21, 176-177.   Google Scholar

Miciński, J. (1962), Wspomnienia z Moskiewskiego Teatru Kameralnego. W: Dialog. 5, 133-137.   Google Scholar

Miciński, J. (1964), Na szańcu i na krańcu życia. Ze wspomnień o ojcu. W: Współczesność. 170, 8-9.   Google Scholar

Miciński, T. (1916a), W sprawie wystawy K. Stabrowskiego. W: Gazeta Polska. 65, 2.   Google Scholar

Miciński, T. (1916b), Słowacki – i pusty teatr!!! (list otwarty). W: Gazeta Polska. 115, 2.   Google Scholar

Miciński, T. (1916c), U studni życia. W: Gazeta Polska.123, 2.   Google Scholar

Miciński, T. (1916d), O heroizmie w dziełach Sienkiewicza. W: Woroniecki A., Ku czci H. Sienkiewicza. W: Gazeta Polska. 322, 2.   Google Scholar

Miciński, T. (1961), List do K. Stanisławskiego z 9 II 1917 r. W: Schiller I., Nieznane listy pisarzy i aktorów polskich do Konstantego Stanisławskiego. W: Pamiętnik Literacki. 2, 226-229.   Google Scholar

Miciński, T. (1980), Utwory dramatyczne. T. 3: Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskiego. Kraków.   Google Scholar

Miciński, T. (2018a), Instytut Dalcroza w Hellerau. W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. II: Eseje i publicystyka 1909-1914. Białystok, 318-324.   Google Scholar

Miciński, T. (2018b), Wolf Dohrn. W: Miciński, T., Pisma rozproszone. T. II: Eseje i publicystyka 1909-1914. Białystok, 700-702.   Google Scholar

Miciński, T. (2019a), Teatr futurystyczny. W: Miciński T., Pisma rozproszone. T. III: Eseje i publicystyka 1914-1918. Białystok, 701-708.   Google Scholar

Miciński, T. (2019b), Turów Róg i ciemne Moce. W: Miciński, T., Pisma rozproszone. T. III: Eseje i publicystyka 1914-1918. Białystok, 731-744.   Google Scholar

Osiński, Z. (1994), Mieczysław Limanowski – dzisiaj. W: Limanowski M., Był kiedyś teatr Dionizosa. Warszawa, 5-44.   Google Scholar

Osterwa, J. (1938), Notatki do wspomnień. W: Scena Polska. 2/3, 354-369.   Google Scholar

Schiller, I. (1965), Stanisławski a teatr polski. Warszawa.   Google Scholar

Sławińska, I. (1979), Miciński i Hellerau. W: Podraza-Kwiatkowska, M. (red.), Studia o Tadeuszu Micińskim. Kraków, 303-323.   Google Scholar

Sobiecka, A. (2017), Tadeusza Micińskiego myślenie teatrem. W: Bajko, M. ǀ Gutowski, W. ǀ Ławski, J. (red.), Proza Tadeusza Micińskiego. Studia. Białystok, 515-528.   Google Scholar

Sobieraj, S. (2016), Publicystyka Tadeusza Micińskiego w dobie Wielkiej Wojny. W: Czyż, A. | Pliszka, M. | Sobieraj, S. (red.), Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia. Siedlce, 163-185.   Google Scholar

Sobieraj, S. (2021), Drugi Konrad Wallenrod i budowniczy świątyni narodowej. Józef Piłsudski w oczach Tadeusza Micińskiego. W: Kozak, E. | Krupowies, W. | Pogoda-Kołodziejak, A. (red.), Oblicza męskości w literaturze. Siedlce, 7-32.   Google Scholar

Szyfman, A. (1939), [Komentarz]. W: Szekspir W., Scena z „Hamleta”, przełożył T. Miciński. W: Wiadomości Literackie”. 22, 2.   Google Scholar

Witkiewicz, S. I. (1925), Formalne wartości dzieł Micińskiego. W: Wiadomości Literackie. 12, 3.   Google Scholar

Wróblewska, T. (1980), Nota wydawcy. W: Miciński T., Utwory dramatyczne. T. 3: Termopile polskie. Misterium na tle życia i śmierci ks. Józefa Poniatowskiego. Kraków, 259-387.   Google Scholar

Wróblewska, T. (1984), Komentarz. W: Miciński T., Utwory dramatyczne. T. 4: Mściciel Wenety, Królewna Orlica, Scena z „Hamleta”. Kraków ǀ Wrocław, 77-193.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
26.06.2023

Cited By /
Share

Sobieraj, S. (2023). Tadeusz Miciński, teatr polski i Polacy w Moskwie w latach 1915-1918 (na marginesie wojennej publicystyki poety). Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 203–216. https://doi.org/10.31648/pw.9032

Sławomir Sobieraj 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities