Tom 14 Nr 2 (2023): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Leszek Opyrchał, Justyna Recław-Mastronardi
39-53
Opublikowany: 24.12.2023
Ekonomika

Zdeněk Pikhart, Pavel Procházka
85-103
Opublikowany: 24.12.2023
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Mirosław Minkina
125-138
Opublikowany: 24.12.2023
Kultura i literatura

Aleksander Kiklewicz, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Helena Pociechina
303-321
Opublikowany: 24.12.2023
Piotr Fast
337-348
Opublikowany: 24.12.2023
Język