Katolicy i prawosławni w anegdocie kresowej z przełomu XIX i XX wieku. Kilka refleksji o historii zawartej w ówczesnym humorze i dowcipie

Roman Jurkowski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstrakt

The article is an attempt to determine to what degree historical anecdotes can be used in scientific historical research. Several selected anecdotes relating to denominational and religious issues occurring in the Taken Lands at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century are analyzed. The author shows that this type of information can only be of a supporting nature in scientific research. Nevertheless, they cannot be omitted because they are valuable research material for the personal characteristics of given historical figures.


Słowa kluczowe:

historical anecdotes, the Taken Lands, religious relations, Orthodoxy and Catholicism, Poles – Belarusians – Russians


Biblioteka Narodowa (BN), Oddział Rękopisów (OR), akc. 9216/1-2, Pamiętniki Zygmunta Domańskiego.   Google Scholar

Lietuvos Nacionaliné Martyno Mažvydo Biblioteka, Vilnius (LNMMB), F. 171, 13, 10, M. Brenštejno.   Google Scholar

Kopaliński, W. (1975), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa.   Google Scholar

Rysiewicz, Z. | Safarewicz, J. | Słuszkiewicz, E. et al. (red.) (1961), Słownik wyrazów obcych. Warszawa.   Google Scholar

Tokarski, J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych. Warszawa.   Google Scholar

Wańkowicz, M. (1979), Czerwień i amarant. Szczenięce lata. Opierzona rewolucja. Kraków.   Google Scholar

Wisznicki, M. (1980), Moje lata gimnazjalne w Kijowie 1881-1889. W: Pamiętnik Kijowski. IV. 89-112.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
24.12.2023

Cited By /
Share

Jurkowski, R. (2023). Katolicy i prawosławni w anegdocie kresowej z przełomu XIX i XX wieku. Kilka refleksji o historii zawartej w ówczesnym humorze i dowcipie. Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(2), 29–37. https://doi.org/10.31648/pw.9700

Roman Jurkowski 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn