„Dziennik Poznański” i „Kurier Poznański” wobec kwestii polskiej granicy wschodniej w czasie rokowań preliminaryjnych w Rydze (21 września – 12 października 1920 r.)

Roman Jurkowski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstrakt

The article presents the attitudes of the two most important Poznań newspapers to the problem of shaping the Polish eastern border during the truce negotiations with Bolshevik Russia in Riga at the turn of September and October 1920. Both newspapers, despite representing different political orientations (democratic-national and conservative), supported the so-called “incorporation programme”, the implementation of which left a massive Polish population behind the eastern border. The author of the article tries to answer the question of why the newspapers, always defending the cohesion and the whole of the Polish nation, acted differently in the case of Poles left in Riga on the Bolshevik side of the border.


Słowa kluczowe:

Polish press, Dziennik Poznański and Kurier Poznański, peace negotiations in Riga 1920, Polish eastern border, Poles left in Russia, Polish eastern border, Poles left in Russia


Bułhak, W. (2000), Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886-1908. Warszawa.   Google Scholar

Ciężkie warunki pokoju (1920). W: DP. 228, 3 X.   Google Scholar

Co z Rosją – sprawa pokoju (1920). W: KP. 232, 8 X.   Google Scholar

Drwęska, Z. (1920), Listy z podróży delegacji Czerwonego Krzyża na front. W: KP. Dod. do nr. 229, 4 X, cz. 1; dod. II do nr. 232, 8 X, cz. 2; dod. II do nr. 235, 12 X, cz. 3.   Google Scholar

Dwie deklaracje pokojowe w Rydze (1920). W: KP. 223-224, 29 IX.   Google Scholar

Epizod bohaterski. Z ostatnich walk 1i 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (1920). W: KP. Dod. II do nr. 222, 26 IX.   Google Scholar

Fikus, F. (1987) „Kurier Poznański” i inne wydawnictwa prasowe Drukarni Polskiej SA w Poznaniu w latach 1918-1939. W: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. XVII, z. 4.   Google Scholar

J. O. [Jan Obst?] (1920), Sprawa Kresów Wschodnich. W: KP. 217, 21 IX.   Google Scholar

Jakóbczyk, W. (1976), Prasa w Wielkopolsce (1859-1918). W: Prasa polska w latach 1864-1918. Warszawa.   Google Scholar

Jakubowska, U. (1992), Twórca „Kuriera Poznańskiego” Marian Seyda. W: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. XXXI, z. 3-4.   Google Scholar

Jasno i wyraźnie (1920). W: DP. 227, 2 X.
Crossref   Google Scholar

Kresowiec, Nienawiść narodowa (1920). W: DP. 232, 8 X, cz. 3.   Google Scholar

Mowa Stanisława Głąbińskiego wygłoszona w Sejmie dnia 7 X 1920 r. nad deklaracja rządową (1920). W: KP. Dod. II do nr. 235, 12 X.   Google Scholar

Nowak, A. (2015), Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. Kraków. Otucha i troski (1920). W: DP. 238, 15 X.   Google Scholar

Paczkowski, A. (1980), Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa.   Google Scholar

Pierwsze posiedzenie w Rydze (1920). W: KP. 220 24 IX.   Google Scholar

Po ósmym października (1920). W: DP. 234, 10 X.
Crossref   Google Scholar

Po powrocie ministra (1920). W: DP. 243, 21 X.   Google Scholar

Pokój w Rydze (1920). W: DP. 220, 24 IX.
Crossref   Google Scholar

Pokój zagrożony. Bezczelne warunki Sowietów (1920). W: KP. 228, 3 X.   Google Scholar

Protest Zarządu Związku Polaków Kresów Wschodnich (1920). W: KP. 244, 22 X.   Google Scholar

Przegląd tygodniowy (1920). W: KP. 240, 17 X.
Crossref   Google Scholar

Przystąpienie do rokowań w Rydze (1920). W: DP. 223-224, 29 IX.   Google Scholar

Rubryka: Ziemie polskie (1920). W: DP. 230, 6 X.   Google Scholar

ST., R. (1920), Znad Bugu nad Horyń. Epizod z ofensywy wrześniowej. W: DP. 237, 14 X, cz. 1; 238, 15 X, cz. 2.   Google Scholar

Szczegóły układu pokojowego w Rydze. Granica polsko-rosyjska (1920). W: KP. 232, 8 X.   Google Scholar

Telegramy PAT (1920a). W: DP. 237, 14 X.   Google Scholar

Telegramy PAT (1920b). W: DP. 240, 17 X.   Google Scholar

Uchwała Rady Naczelnej NPR z 27 IX 1920 r. (1920). W: KP. 227, 2 X.
Crossref   Google Scholar

Umowa rozejmowa. Preliminaria pokojowe (1920). W: KP. 239, 16 X (cz. 1); KP. Dod. do nr. 240, 17 X, cz. 2.   Google Scholar

Wobec bliskiej decyzji (1920). W: DP. 232, 8 X.   Google Scholar

Woyniłłowicz, E. (1931), Wspomnienia 1847-1928, cz. 1. Wilno.   Google Scholar

Woyniłłowicz, E. (2016), Wspomnienia 1847-1928, cz. 2. Grodzisk Mazowiecki.   Google Scholar

Z walk wielkopolskiej brygady Gałeckiego (1920). W: KP. Dod. do nr. 221, 25 IX.   Google Scholar

Zabezpieczenie polskości na Wschodzie (1920). W: KP. Dod. 1 do nr. 220, 24 IX.   Google Scholar

Zawieszenie broni 8 października (1920). W: DP. 232, 8 X.   Google Scholar

Zdziechowski, M. (1920), Wrogowie Polski. W: DP. 219, 23 IX.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
26.06.2023

Cited By /
Share

Jurkowski, R. (2023). „Dziennik Poznański” i „Kurier Poznański” wobec kwestii polskiej granicy wschodniej w czasie rokowań preliminaryjnych w Rydze (21 września – 12 października 1920 r.). Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 149–160. https://doi.org/10.31648/pw.9028

Roman Jurkowski 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn