Tom 12 Nr 1 (2021): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Galina Sinko, Tatyana Sidnenko, Ol’ga Erokhina
35-42
Opublikowany: 24.09.2021
Yurii Zemskyi, Oleksandr Trygub
11-19
Opublikowany: 24.09.2021
Ekonomika

Ihor Hurnyak, Aleksandra Kordonska
89-110
Opublikowany: 24.09.2021
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Natalia Olszanecka
165-178
Opublikowany: 24.09.2021
Oleg Gorbaniuk, Michał Wilczewski, Ana Ivanova, Halyna Bevz, Julia Gorbaniuk
209-224
Opublikowany: 24.09.2021
Kultura i literatura

Zhanerke Shaygozova, Madina Sultanowa
369-380
Opublikowany: 24.09.2021
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Svitlana Romaniuk
343-356
Opublikowany: 24.09.2021
Ewa Starzyńska-Kościuszko
319-330
Opublikowany: 24.09.2021
Tatyana Kaminskaya
357-358
Opublikowany: 24.09.2021
Język

Tetyana Kosmeda, Katarzyna Janik, Dominika Janczura
305-316
Opublikowany: 24.09.2021
Aleksander Kiklewicz, Helena Pociechina
269-304
Opublikowany: 24.09.2021
Krzysztof Tomasz Witczak
237-250
Opublikowany: 24.09.2021
Recenzje